Punktskriften globalt

Det finns skillnader i hur punktskriften skrivs mellan olika länder. Den största delen av bokstäverna, från a till w, är de samma, men det finns skillnader i hur till exempel skiljetecknen skrivs i punktskrift.

Punktskriftsalfabeten och de vanligaste skiljetecknen som används i olika länder presenteras i verket World Braille Usage. Den tredje upplagan av verket utkom 2013 och kan laddas ned i PDF-format på webbplats för amerikanska Perkins School for the Blind:

World Braille Usage (Perkins School for the Blind)

Förkortningsskrift

I många länder har man utvecklat en förkortningsskrift av punktskriften till följd av att punktskriften kräver mycket utrymme. I denna har ord eller orddelar som upprepas ersatts med ett punkttecken. På grund av finskans karaktär används inte förkortningsskrift i Finland, trots att sådana system har utvecklats.