Pistekirjoitus

Mitä pistekirjoitus on?

Braille-pistekirjoitusaakkoset.Pistekirjoitus on ranskalaisen Louis Braillen vuonna 1824 kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä. Pistekirjoitusta kutsutaan joskus myös Braille-kirjoitukseksi. Sitä luetaan sormin tunnustelemalla.

Pistekirjoitus perustuu kuudesta pisteestä muodostuvaan peruskuvioon. Kuuden pisteen avulla voidaan muodostaa 63 erilaista merkkiä. Näiden lisäksi käytetään kahden tai  useamman pistemerkin yhdistelmiä vastaamaan yhtä tavallisen kirjoituksen merkkiä. Pistekirjoituksella voidaan kirjoittaa myös matemaattisten aineiden, nuottikirjoituksen ja eri kielten  kaikki tarvittavat merkit. Samalla merkillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys.

Pistekirjoitusta voidaan tulostaa paperille pistekirjoitustulostimella. Sitä voidaan kirjoittaa paperille pistekirjoituskoneella tai käsin pistimen ja taulun avulla. Älypuhelimen kosketusnäytölle on mahdollista kirjoittaa pistekirjoitusta joko iPhonen oman Pistesyöttö näytöllä -ohjelman tai erillisen maksullisen ohjelman avulla.

Tietokoneen tai mobiililaitteen ruudunlukijalla voidaan lukea kaikenlaista ruudun sisältöä, kuten verkkosivuja, sähköposteja ja muita sähköisiä tekstejä. Ruudunlukuohjelma muuntaa tekstin joko puheeksi puhesyntetisaattorin avulla tai pistekirjoitukseksi pistenäytölle.

Pistekirjoitustaidon merkitys

Kaikilla ihmisillä on oikeus oppia luku- ja kirjoitustaito ja hyödyntää niitä itselleen sopivalla tavalla iästä tai toiminnallisista esteistä riippumatta. Sokeilla, vaikeasti heikkonäköisillä ja kuurosokeilla ensisijainen luku- ja kirjoitustaidon väline on pistekirjoitus. Puhuva apuväline ei voi korvata pistekirjoitusta.

Jokaisella sokealla, vaikeasti heikkonäköisellä ja kuurosokealla on oikeus tiedonsaantiin sekä toiminnallisen lukutaidon hyödyntämiseen itselleen ja tilanteelleen sopivilla tavoilla ja apuvälineillä.

Pistekirjoitus ja äänitteet eivät ole toistensa vaihtoehtoja. Yhdessä ne varmistavat sekä näkövammaiselle että kuurosokealle henkilölle tehokkaan tiedonsaannin. Osalle kuurosokeista pistekirjoitus on ainoa mahdollisuus omaehtoiseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Pistekirjoitustaito on tärkeää oikeinkirjoituksen kannalta. On olennaista tietää esimerkiksi, milloin käytetään isoa kirjainta, miten käytetään välimerkkejä ja matemaattisia merkkejä sekä miten vierasperäiset sanat ja nimet kirjoitetaan oikein. Lapsena oikeinkirjoitustaito ja kielen vivahteiden ymmärtäminen kehittyy, ja aikuisiällä näkövammautuneiden henkilöiden on tärkeää säilyttää elävä kontakti kirjoitettuun kieleen, minkä pistekirjoituksen osaaminen mahdollistaa.

Pistekirjoitustaito edistää näkövammaisen ja kuurosokean henkilön itsenäistä selviytymistä:  muistiinpanojen tekemistä, kohomerkintöjen ymmärtämistä julkisissa tiloissa, omien tavaroiden merkitsemistä jne. Pistekirjoituksen osaaminen tukee itsenäistä tiedonsaantia sekä harrastustoimintaa, kuten esimerkiksi kielten opiskelua. Pistenuottikirjoitus helpottaa musiikin opiskelua.