Punktskrift

Punktskrift är ett taktilt skriftsystem som utvecklades av fransmannen Louis Braille 1825. Punktskriften kallas ibland även Braille-skrift enligt mannen som utvecklade systemet.

Punktskriften grundar sig på en rektangel som består av sex punkter. Med hjälp av denna kan 64 olika tecken bildas. Utöver dessa används kombinationer av två eller flera punktskriftstecken som svarar mot ett vanligt skrifttecken. Med hjälp av punktskrift kan alla nödvändiga tecken skrivas i matematiskt material, notskrift och på olika språk. Samma tecken kan i olika sammanhang ha olika betydelse.

Med en punktskriftsskrivare kan pappersutskrifter av punktskrift göras, den kan skrivas på papper med en punktskrivmaskin eller för hand med hjälp av en reglett och ett reglettstift. Med hjälp av en dator, skärmläsningsprogram och en punktskärm kan elektronisk text läsas, till exempel text på webbplatser.

Punktskriften läses med fingertopparna.

Punktskrift – varför?

För varje medborgare är det en grundläggande rättighet att lära sig läsa och skriva och utnyttja dessa färdigheter på det sätt som passar en själv bäst, oberoende av ålder eller funktionsnedsättning. För personer med grav synskada och dövblindhet är punktskriften det primära läs- och skrivspråket. Ett talande hjälpmedel ersätter inte punktskriften. Personer med grav synskada och dövblindhet har rätt att få information och utnyttja sin funktionella läsförmåga på det sätt som lämpar sig bäst för dem. Punktskrift och talad media utesluter inte varandra. Tillsammans möjliggör de ett effektivt sätt att tillgå information för personer med grav synskada och dövblindhet.

För en del personer med dövblindhet är punktskriften den enda möjligheten till att läsa och skriva självständigt.

Punktskriften är viktig för att upprätthålla rättskrivningen.  I den framgår det bland annat när stor bokstav används, hur man använder skiljetecken och matematiska tecken samt rättskrivning av främmande ord och namn.

Som barn utvecklas rättskrivningsförmågan och förståelsen av språkets nyanser och för vuxensynskadade är det ytterst viktigt att bevara den levande kontakten till språket, vilket möjliggörs då man behärskar punktskrift.

Med punktskrift kan synskadade och dövblinda självständigt göra anteckningar, förstå taktila märkningar i offentliga utrymmen, märka sina egna saker osv. På så sätt stöder punktskriften självständig informationstillgång och hobbyverksamhet, såsom läsandet av noter i punktskrift samt språkstudier.

Punktskriftssystemet

Punktskriften är ett universellt taktilt skriftsystem som består av sex punkter. Punktskriften utgår från känselsinnet och den läses med fingertopparna. Den motsvarar fullständigt seendes text. Det finns två typer av punktskrift:

1. Den på papper eller plast tryckta punktskriften, som motsvarar seendes tryckta text. Punktskrift kan produceras med punktskriftsprinter, punktskriftsmaskin eller genom att skriva för hand med reglett och stift.

2. Elektronisk punktskrift läses på punktskriftsläsrad och motsvarar den text som syns på exempelvis datorns eller telefonens skärm. Den elektroniska punktskriften, som läses med fingertopparna, produceras med hjälp av skärmläsningsprogram och punktskriftsläsrad. Till exempel webbsidor, e-tidningar, e-böcker och e-postmeddelanden kan läsas på det här sättet. För att texten på skärmen ska kunna omvandlas till elektronisk punktskrift krävs det att texterna är i tillgängligt format.

Förutsättningar för punktskriftsanvändning

En viktig del av punktskriftsstudierna är en mångsidig aktivering av känselsinnet. En förutsättning för att lära sig punktskrift är tillgång till mångsidigt studiematerial för olika målgrupper, tillräckligt många instruktörer och tillräckligt med undervisning.  Uppmuntrande stöd från den synskadade eller dövblinda personens näromgivning och handledare är viktigt under punktskriftsstudierna.

Punktskriftsundervisning bör vara tillgänglig för människor i alla olika livsskeden, inte enbart i skolor utan också i form av till exempel individuell handledning eller kurser.

Vidare förutsättningar för upprätthållandet och användandet av punktskriftsfärdigheterna är att det finns tillräckligt varierande punktskriftsmaterial samt nödvändiga hjälpmedel.