Kansainväliset foneettiset merkit (IPA) ja niitä vastaavat pistekirjoitusmerkit

Ladattavissa pdf-muodossa.

Murra koodi – Tutustu pistekirjoitukseen

Murra koodi on opas, jonka avulla voit tutustua pistekirjoitukseen ja opetella pistekirjoitusaakkoset. Vihkoa saa vapaasti tulostaa ja jakaa. Klikkaa auki vihko pdf-tiedostona alla olevasta kuvasta.
Murra koodi -kansi

Pisteet 2000 -julkaisusarja

Celia-kirjasto julkaisee Braille-neuvottelukunnan hyväksymää suomalaisen pistekirjoituksen opassarjaa Pisteet 2000 (Punkter 2000).


Pistekirjoituksen perusteet

Braille-neuvottelukunnan julkaisuja 1, ISBN 951-9486-00-3

Pistekirjoituksen perusteet -kirjan kansikuva
Pisteet 2000 – Pistekirjoituksen perusteet tarjoaa tietoa kaikille pistekirjoituksen kanssa työskenteleville ja erityisesti erityisesti pistekirjoitusta käyttävän omaisille, ystäville, koulunkäyntiavustajille, opettajille sekä muille pistekirjoituksesta kiinnostuneille.

Pistekirjoituksen perusteet sisältää yleisimmät Braillen pistekirjoitusjärjestelmän mukaiset pistekirjoitusmerkit sekä ohjeet pistekirjoituksen käyttämisestä ja tuottamisesta. Lisäksi kirja tarjoaa tietoa eri kohokirjoitusmenetelmien sekä Braillen pistekirjoituksen kehittymisestä, pistekirjoituksen tuottamisesta sekä kohokuvista ja niiden valmistamisesta. Oppaaseen sisältyy laaja käsiteluettelo sekä runsaasti mustakirjoituspisteillä tuotettuja esimerkkejä, joita tutkimalla oppii lukemaan pistekirjoitusta. Opas on julkaistu myös pistekirjoituksella.

Kirjan ovat toimittaneet Liisa Hietaketo-Vieno, Marja-Leena Kartovaara, Auli Mäntylä, Pia Pyötsiä ja Anneli Salo.

Painettua kirjaa voi kysyä sähköpostitse osoitteesta puoti(at)valteri.fi.

Myös Ruotsinkielinen versio: Punktskriftens grunder.

Pistekirjan tilaaminen: Pistekirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta braille@celia.fi. Kerro tilauksessa tilaajan nimi ja osoite. Huomaa, että pistekirjaversio ei välttämättä mahdu postiluukusta, vaan lähetys on noudettava postista. Pistekirja on ilmainen.


Uusi kansainvälinen pistenuottikirjoituksen käsikirja

Braille-neuvottelukunnan julkaisuja 2, ISBN 951-9486-02-X

Pistenuottikirjoituksen käsikirjan kansikuvaUusi kansainvälinen pistenuottikirjoituksen käsikirja esittelee perusteellisesti pistenuottikirjoituksen ja voi siten toimia apuna niin pistenuottikirjoituksen tuottajille, musiikinopettajille kuin pistenuottikirjoitusta käyttäville muusikoillekin. Pistenuottien avulla on mahdollisuus opiskella sävellyksiä yksityiskohtaisesti, nuotti nuotilta, kuten näkevätkin soittajat tekevät. Kirja sisältää runsaasti mustakirjoituspisteillä tuotettuja esimerkkejä. Sama teos on julkaistu myös pistekirjoituksella.

Alkuteos on Bettye Krolickin toimittama New International Manual of Braille Music Notation ja sen ovat suomentaneet Outi Jyrhämä, Oili Piippo ja Raimo Tanskanen.

Painettua kirjaa voi kysyä sähköpostitse osoitteesta puoti(at)valteri.fi. Celian asiakkaat voivat lainata pistekirjan Celianetistä.


Matematiikan, fysiikan ja kemian pistemerkinnät

Braille-neuvottelukunnan julkaisuja 4, ISBN 951-9486-05-4

Matematiikan, fysiikan ja kemian pistemerkinnät -oppaan kansikuvaMatematiikan, fysiikan ja kemian pistemerkinnät esittelee peruskoulun ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelussa tarvittavat pistemerkit ja -merkinnät. Kirja muodostaa yhdessä teoksen Pisteet 2000 – Pistekirjoituksen perusteet kanssa varsin kattavan suomalaisen pistekirjoituksen käsikirjan. Kirja sisältää runsaasti mustakirjoituspisteillä tuotettuja esimerkkejä.

Kirjan on toimittanut Anneli Salo.

Kirjan painos on loppunut. Kirjan voi ladata pdf-tiedostona alla olevasta linkistä. Tiedoston koko on n. 2,1 Mt.

Matematiikan, fysiikan ja kemian pistemerkinnät (pdf)


Pistenuotit pähkinänkuoressa

Braille-neuvottelukunnan julkaisuja 5, ISBN 978-951-9486-06-2

Pistenuotit pähkinänkuoressa -kirjan kansikuvaPistenuotit pähkinänkuoressa on tiivis tietopaketti pistenuoteista. Se esittelee pistenuottien perusmerkistön ja yleisimpiä eri instrumentteihin liittyviä merkkejä. Kirjaa voi käyttää tehokkaana tutustumispakettina tai siitä voi kerrata unohtuneet perusasiat. Kirja ei kuitenkaan sisällä harjoituksia tai vaiheittain eteneviä selityksiä. Kirja on tarkoitettu lukijoille, jotka jo tuntevat ne musiikin teorian käsitteet, joita edellytetään nuottikirjoituksen käyttämiseksi. Julkaistu myös pistekirjoituksella.

Kirjan kirjoittaja Riikka Hänninen on valmistunut Sibelius-akatemiasta musiikin maisteriksi. Hän on laaja-alainen musiikinopettaja, joka kehittää pistenuottien opetusta ja oppimateriaalia Suomessa ja maailmalla. Lisää tietoa Riikka Hännisestä hänen kotisivultaan: http://www.laululahde.fi/.

Painettua kirjaa voi kysyä sähköpostitse osoitteesta puoti(at)valteri.fi.

Celian asiakkaat voivat lainata pistekirjan Celianetistä. Pistekirja on ilmainen.

_________________________________________________________________

MathMD – Vaihtoehtoinen matematiikan merkistö digitaaliseen viestintään

MathMD (Mathematical Mark Down) on matemaattisten merkintöjen kokoelma digitaaliseen matematiikan ilmaisuun.

MathMD:n tavoitteena on tarjota moderni vaihtoehto matematiikan ilmaisemiselle perinteisen kynän ja paperin sijaan. Sen on tarkoitus olla helposti kirjoitettavissa tietokoneen näppäimistöllä ja mahdollistaa pikaiset muistiinpanot ja matemaattisen viestinnän digitaalisesti.

Merkistö on koottu yhden opiskelijan kartuttaman tietämyksen pohjalta peruskoulusta yliopistoon asti ja on siksi varmasti puutteellinen, mutta silti suuntaa antava. Näihin merkintöihin tutustumisesta hyötyvät lukio- ja yliopisto-opiskelijat sekä ne yläasteen oppilaat, jotka tähtäävät lukioon.

Merkistöön on otettu vaikutteita eri ohjelmointikielistä, AsciiMathista sekä Latex-ladontakielestä. AsciiMathiin verrattuna MathMD pyrkii tiiviimpään ilmaisuun sekä intuitiivisempaan ymmärrettävyyteen mahdollisuuksien rajoissa. MathMD on huomattavasti yksinkertaisempaa kirjoittaa kuin ulkoasukeskeinen Latex, joka tulee vastaan viimeistään yliopistossa ja jota käytetään hyvin laajalti luonnontieteiden julkaisuissa.

Merkistö on julkaistu ohjelmistokehittäjien suosimassa GitHub-verkkopalvelussa, joka mahdollistaa merkintöjen yhteisöllisen jatkokehityksen. Merkistöjen GitHub-etusivu löytyy täältä, ja ajantasaisin, suomenkielinen ja täysin tekstipohjainen kuvaus merkinnöistä löytyy tästä.

Matematiikan, fysiikan ja kemian merkinnät elektronisissa oppikirjoissa

Julkaisu esittelee peruskoulun ja lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelussa tarvittavat symbolit ja merkinnät digitaalisessa muodossa. Oppaan voi ladata pdf-tiedostona alla olevasta linkistä.

Matematiikan, fysiikan ja kemian merkinnät elektronisissa oppikirjoissa.