Pistekirjoitus on Louis Braillen lähes 200 vuotta sitten kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä. Se perustuu kuuteen pisteeseen. Pisteiden ja niistä muodostettavien erilaisten yhdistelmien avulla on mahdollista ilmaista kirjaimet, numerot sekä monenlaiset väli- ja erikoismerkit.

Tällä sivulla on tietoa pistekirjoituksesta, pistekirjoituksen opiskelusta ja oppimateriaaleista. Löydät myös tietoa siitä, missä kaikkialla pistekirjoitusta käytetään ja miten se edistää näkövammaisten henkilöiden tiedonsaantia. Lisäksi sivustolla kerrotaan Braille-neuvottelukunnasta, joka on pistekirjoituksen asiantuntijaelin. Se ylläpitää myös pistekirjoitus.fi-sivustoa.

Miltä teksti näyttää pistekirjoituksena? Kokeile itse! Pistekirjoitusmuunnin on Näkövammaisten liiton ylläpitämä ja tarkoitettu antamaan kuvaa siitä, millaista pistekirjoitus on.

Pistekirjoitusmuunnin