Pistekirjoitus on Louis Braillen lähes 200 vuotta sitten kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä. Se perustuu kuuteen pisteeseen. Pisteiden ja niistä muodostettavien erilaisten yhdistelmien avulla on mahdollista ilmaista kirjaimet, numerot sekä monenlaiset väli- ja erikoismerkit.

Tällä sivulla on tietoa pistekirjoituksesta, pistekirjoituksen opiskelusta ja oppimateriaaleista. Löydät myös tietoa siitä missä kaikkialla pistekirjoitusta käytetään ja miten se edistää näkövammaisten henkilöiden tiedonsaantia. Sivustolla kerrotaan myös Braille-neuvottelukunnasta.

 

Pistekirjoitus.fi sivustoa ylläpitää Braille-neuvottelukunta.