Kädet lukemassa pistekirjoitustekstiä.Pistekirjoitus on Louis Braillen lähes 200 vuotta sitten kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä. Se perustuu kuuteen pisteeseen. Pisteiden ja niistä muodostettavien erilaisten yhdistelmien avulla on mahdollista ilmaista kirjaimet, numerot sekä monenlaiset väli- ja erikoismerkit.

Tällä sivustolla on tietoa pistekirjoituksesta, pistekirjoituksen opiskelusta ja oppimateriaaleista. Löydät myös tietoa siitä, missä kaikkialla pistekirjoitusta käytetään ja miten se edistää näkövammaisten henkilöiden tiedonsaantia. Lisäksi sivustolla kerrotaan Pistekirjoituksen neuvottelukunnasta, joka on pistekirjoituksen asiantuntijaelin. Se ylläpitää myös pistekirjoitus.fi-sivustoa.

Miltä teksti näyttää pistekirjoituksena? Kokeile itse! Pistekirjoitusmuunnin on Näkövammaisten liiton ylläpitämä ja tarkoitettu antamaan kuvaa siitä, millaista pistekirjoitus on.

Pistekirjoitusmuunnin