Braille-neuvottelukunta on pistekirjoituksen asiantuntijaelin. BNK antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista sekä laatii suosituksia ja ohjeita sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista. Tällä sivustolla on tietoa Braille-neuvottelukunnan toiminnasta sekä pistekirjoituksesta yleensä.