Om Louis Braille

Louis Braille föddes 4.1.1809 i byn Coupvray nära Paris i en vanlig hantverkarfamilj med fyra barn. Han var den yngsta i syskonskaran. Han förlorade synen då han var liten och lekte med en garvarkniv som hans far använde i sitt yrke som sadelmakare. Braille studerade vid Kungliga institutet för blinda ungdomar i Paris och utvecklade under denna tid skriftsystemet med sex punkter som blev färdigt när han var 16 år gammal 1825. I samma skola undervisade han senare i bland annat musik, matematik och geografi. Louis Braille dog i tuberkulos då han var bara 43 år gammal.

Genombrottet för Brailles punktskrift blev inte lätt. I reliefskriften var de vanliga latinska bokstäverna upphöjda och svåra att läsa med fingertopparna. Barbiers nattskrift grundade sig på punktrader som bestod av många punkter, till exempel bokstavens bestod av två rader som hade 10 punkter totalt. Det var svårt för lärarna att medge att den nya uppfinningen var bättre än de tidigare. Skoleleverna använde också det nya systemet under fritiden, eftersom skriften var lätt att läsa och skriva. Punktskriften fick en officiell ställning vid Institutet för blinda ungdomar i Paris 1849.

På 1800-talet spriddes punktskriften långsamt från ett land till ett annat. I Finland började undervisningen i hur man läser punktskrift vid Helsingfors blindskola 1865. Skrivundervisningen började först på 1880-talet vid Helsingfors och Kuopio blindskolor.

I Unescos uttalande 1954 konstaterades det att ”Brailles punktskrift ska som ett enhetligt system undervisas synskadade i hela världen”. Punktskriften har också fått global spridning.