Neuvottelukunta

Pistekirjoituksen neuvottelukunta

Pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä toimii Pistekirjoituksen neuvottelukunta.

Neuvottelukunta koostuu näkövammaispedagogiikan, opetusalan, pistekirjoitusjärjestelmän sekä piste- ja taktiilimateriaalien asiantuntemuksesta.

Neuvottelukunta toimii Saavutettavuuskirjasto Celian yhteydessä ja Celia nimittää sen jäsenet korkeintaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan työ perustuu lakiin Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Saavutettavuuskirjasto Celian johtokunnasta ja pistekirjoituksen neuvottelukunnasta.

Tehtävät

Pistekirjoituksen neuvottelukunta

  1. Antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista kansainvälistä kehitystä seuraten.
  2. Laatii tarvittavia ohjekirjoja pistekirjojen ja äänikirjojen käyttäjille ja tekijöille sekä heikkonäköisten oppimateriaalien tuottajille.
  3. Antaa suosituksia sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalien yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista.
  4. Tekee aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä asioista.

Toiminta

Pistekirjoituksen neuvottelukunta kokoontuu kolmesta viiteen kertaa vuodessa. Asioita esityslistalle voi ehdottaa kirjoittamalla aloitteen osoitteeseen braille@celia.fi.

Pistekirjoituksen neuvottelukunnan jäsenet seuraavat pistekirjoitukseen ja muuhun sokeiden ja heikkonäköisten tiedonsaantiin liittyvää kansainvälistä kehitystä. Pohjoismaiset Braille-neuvottelukunnat tekevät tiivistä yhteistyötä.