Braille-neuvottelukunta – pistekirjoituksen asiantuntijaelin

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Braille-neuvottelukunnan Näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen (639/1996) 11 §:n nojalla. Braille-neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen Braille-neuvottelukunnan toimikausi on 1.5.2018-30.4.2022.

Opetusministeriö asettaa Braille-neuvottelukunnan ja määrää sen puheenjohtajan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi muuta jäsentä. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii Näkövammaisten kirjaston nimeämä virkamies.

Braille-neuvottelukunta toimii pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä.

Braille-neuvottelukunnan tehtävät

1. Antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista kansainvälistä kehitystä seuraten

2. Laatia tarvittavia ohjekirjoja pistekirjojen ja äänikirjojen käyttäjille ja tekijöille sekä heikkonäköisten oppimateriaalien tuottajille

3. Antaa suosituksia sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista

4. Tehdä aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä asioista

Toiminta

Braille-neuvottelukunta kokoontuu kolmesta viiteen kertaa vuodessa. Asioita esityslistalle voi ehdottaa kirjoittamalla aloite osoitteeseen braille@celia.fi.

Braille-neuvottelukunnan jäsenet seuraavat pistekirjoitukseen ja yleensä näkövammaisten ja heikkonäköisten tiedonsaantiin liittyvää kansainvälistä kehitystä. Pohjoismaiset Braille-neuvottelukunnat kokoontuvat yhteistyön merkeissä vuosittain. Vuonna 2018 kokous järjestettiin Norjassa. Tänä vuonna Braille-neuvottelukunnat kokoontuvat Helsingissä 9. -10. lokakuuta.

Braille-neuvottelukunta julkaisee pistekirjoitukseen liittyvää Pisteet 2000 -sarjaa sekä laatii suosituksia ja ohjeita sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalin yleisistä toimituksellisista ja pedagogisista suuntaviivoista.