Braille-neuvottelukunta – pistekirjoituksen asiantuntijaelin

Braille-neuvottelukunta

Braille-neuvottelukunta toimii pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Braille-neuvottelukunnan ja määrää sen puheenjohtajan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi enintään kuusi jäsentä. Sihteerinä toimii Näkövammaisten kirjaston nimeämä virkamies. Braille-neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen kausi on 1.5.2018-30.4.2022.

Braille-neuvottelukunta asetetaan Näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen (639/1996) 11 §:n nojalla.

Braille-neuvottelukunnan tehtävät

  1. Antaa suosituksia pistekirjoituksen merkintätavoista kansainvälistä kehitystä seuraten.
  2. Laatii tarvittavia ohjekirjoja pistekirjojen ja äänikirjojen käyttäjille ja tekijöille sekä heikkonäköisten oppimateriaalien tuottajille.
  3. Antaa suosituksia sokeiden ja heikkonäköisten oppimateriaalien yleisistä toimituksellisista ja
  4. Tekee aloitteita ja esityksiä toimialaansa liittyvistä asioista.

Toiminta

Braille-neuvottelukunta kokoontuu kolmesta viiteen kertaa vuodessa. Asioita esityslistalle voi ehdottaa kirjoittamalla aloite osoitteeseen braille@celia.fi.

Braille-neuvottelukunnan jäsenet seuraavat pistekirjoitukseen ja muuhun sokeiden ja heikkonäköisten tiedonsaantiin liittyvää kansainvälistä kehitystä. Pohjoismaiset Braille-neuvottelukunnat tekevät yhteistyötä. Neuvottelukuntien pohjoismainen kokous järjestetään vuosittain. Vuonna 2019 Braille-neuvottelukunnat kokoontuivat Helsingissä. Vuoden 2020 kokouksen järjestämisestä vastaa Ruotsi.

Braille-neuvottelukunta julkaisee pistekirjoitukseen liittyvää Pisteet 2000 -sarjaa