Sanasto

Näkövammaisalan sanastoa

Tähän sanastoon on koottu näkövammaisten ja heidän kanssaan toimivien elämänpiiriin kuuluvia sanoja aistikuvailusta ääniopastukseen. Mukana on myös esimerkiksi sellaisia yleiskielen sanoja, joilla säädöstenkin tasolla on merkitystä näkövammaisten oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnassa (esteettömyys, saavutettavuus). Sen sijaan näkövammaisuuteen liittyvät lääketieteen ja sosiaalialan sanat on rajattu pois. Niitä on julkaistu Lääketieteen termeissä (Duodecimin terveyskirjasto) ja Sosiaalialan sanastossa (TSK, Kela).

Opiskeluun ja erityisesti lukemiseen ja kirjoittamiseen tarkoitettujen apuvälineiden osuus on sanastossa suuri, ja mukana on runsaasti myös teknisten laitteiden ja ohjelmien tuotenimiä (Daisy, Ritmuff). Tietotekniikan kehitys on muuttanut niin pistekirjoituksen kuin äänikirjojenkin tuottamista ja lukemista niistä ajoista, kun Braille-neuvottelukunnan julkaisema opas Pistekirjoituksen perusteet vuonna 2000 ilmestyi.

Juuri Pistekirjoituksen perusteet -oppaaseen sisältyvän sanaston päivitys ja täydentäminen toimi alun perin tämän sanaston laatimisen lähtökohtana. Sanastossa on aineistoa lukuisista eri lähteistä, mm. Saavutettavuuskirjasto Celian julkaisuista, esitteistä, oppilaitosten verkkosivuilta ja apuvälineluetteloista. Sanat on poiminut ja niihin selitteet laatinut filosofian maisteri Suvi Syrjänen Braille-neuvottelukunnan jäsenen Riitta Erosen opastamana. Joidenkin sanojen selitteet on saatu suoraan Kielitoimiston sanakirjasta. Sanaston sisältöä ja rajausta on käsitelty neuvottelukunnassa ja jäsenten taustaorganisaatioissa. Sanat on pyritty selittämään mahdollisimman yleistajuisesti pyrkimättä varsinaiseen terminologiseen systemaattisuuteen.

Toivottavasti sanastosta on iloa ja hyötyä kenties ensi kertaa uusiin käsitteisiin tutustuville ja myös niille, jotka etsivät mahdollisimman oikeaa muotoa ja tarkkaa merkitystä tietylle termille. Käyttäjiltä toivotaan palautetta, jota voi lähettää Braille-neuvottelukunnalle, braille@celia.fi. Verkossa julkaistavaa sanastoa muokataan ja täydennetään tarpeen mukaan.

Hakusana Selite Ruotsiksi
aakkospalikka puinen pistekirjoituksen opetteluun tarkoitettu palikka, jossa on 6 tai 8 nappulaa.
abakus helmitaulu, jota käytetään näkövammaisten matematiikan apuvälineenä. abakus
absorptiolasit eräänlaiset silmälasit, joilla voidaan vähentää häikäisyä ja parantaa kontrastia.
adaptaatio silmän mukautuminen eri valaistustasoihin.
aistikuvailu visuaalisesti havaittavien asioiden kuvaileminen näkövammaiselle sanallisesti tai esim. piirtämällä sormella käteen tai selkään.
a-kirja Näkövammaisten liiton asiakkaiden skannaama ja Luetus-ohjelmamuotoon muunnettu sähköinen kirja.
akkommodaatio silmän mukautuminen eri katseluetäisyyksiin, erityisesti läheltä katsomiseen.
akkommodoida mukautua eri katseluetäisyyksiin.
apuväline erilaisia näkövammaisen arkea helpottavia välineitä, esim. suurennuslasi, kiikari, luuppivalaisin, isonäyttöinen laskin, pistenäyttö ja tietokoneen apuvälineohjelmat, kuten näytönsuurennus- ja puhesynteesiohjelmat.
astigmatismi ks. hajataitto.
auditiivinen ympäristö ks. ääniympäristö.
avustajakoira vars. liikuntavammaisen avuksi esineiden noutamiseen yms. koulutettu koira.
Barbierin kirjoitus kirjoitus, joka kehitettiin 1800-luvun alussa yöaikaan käytettäväksi viestintävälineeksi sotilaille. Barbierin yökirjoitus muodostuu enintään 12 pisteen parijonoista. Barbiers skrift
binokulaarikiikari molemmille silmille tarkoitettu kiikari.
BlindSquare (erisnimi) iOS-ohjelma, joka kertoo puheena tietoja ympäristöstä ja sijainnista.
braillekirjoitus ks. pistekirjoitus. Brailles skrift
Celianet (erisnimi) Saavutettavuuskirjasto Celian verkkopalvelu, josta voi etsiä, lainata ja varata kirjoja.
Cities unlocked (erisnimi) kehitteillä oleva Guide Dogs UK:n ja Microsoftin sovellus, jonka tarkoitus on helpottaa näkövammaisten liikkumista kaupunkialueilla.
Daisy (erisnimi, lyh. Digital Accessible Information System) suom. digitaalinen saavutettava tietojärjestelmä. Kaikki Celian äänikirjat ovat Daisy-muodossa. Daisy-kirjaa voi mm. selata kappaleittain, ja siihen voi jättää kirjanmerkkejä. Kirjaa kuunnellaan Daisy-soittimella tai -kuunteluohjelmalla (esim. AMIS tai EasyReader).
Daisy-apuri ilmainen ohjelma, jonka avulla Celianetistä ladattuja kirjoja voi siirtää Daisy-soittimeen tai mp3-soittimelle ilman, että tarvitsee purkaa zip-tiedostoja.
Daisy-kuunteluohjelma ohjelma (esim. AMIS tai EasyReader), jolla Celian äänikirjoja voi kuunnella tietokoneella.
Daisy-soitin soitin, jolla voi kuunnella äänikirjoja ja -lehtiä.
DaisyTrio (erisnimi) yhdistelmäkirjoista eli tekstiä, ääntä ja mahdollisesti kuvia sisältävistä Daisy-kirjoista.
digitaalinen kirja ks. sähkökirja.
digitaalinen kirjasto digitaalisessa muodossa oleva aineistokokoelma.
e-kirja, elektroninen kirja ks. sähkökirja.
EPUB 3 (erisnimi) e-kirjojen ja sähköisten julkaisujen tallennukseen ja jakeluun käytetty tiedostomuoto.
Erica (erisnimi) vanh. pistekirjoituskone.
esteettömyys ”Laaja kokonaisuus, jolla tarkoitetaan kaikkien ihmisten kykyä käyttää tuotetta tai palvelua yksilön iästä,
vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta. Esteetön tuote tai palvelu
mukautuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Esteettömyyden tavoitteena on helpottaa ja
mahdollistaa erilaisten ihmisten tasavertainen arki niin, että kaikki kansalaiset voivat tehdä
työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua.”
esteettömyys huomioitu -leima Näkövammaisten Keskusliiton, Adagen ja Yleisradion yhteistyössä kehittämä kriteeristö ja esteettömyyden arviointimalli verkkosivustoille.
Esteettömyyssalkku kuv. julkishallinnon standardisalkun alisalkku, jossa on tietoa dokumenttien ja verkkosivustojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta ja ohjeita niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
esteetön ”jossa ei ole esteitä jolle tai jolla ei ole estettä, rajoittamaton, vapaa.
Esim. esteetön ympäristö, jossa ei ole liikunta- yms. esteitä tai esteetön (= saatavissa oleva) palvelu.”
estohäikäisy voimakas häikäisy, joka estää muun näkemisen.
etikettimuovi läpinäkyvää tarramuovia, jolla voidaan merkitä esim. maustepurkkeja tai cd-koteloita pistekirjoituksella.
hahmotusvaikeus (neuropsyk.) näönvaraisen havainnoinnin ongelmia.
hajataitto astigmatismi. Hajataittoisen silmän sarveiskalvo taittaa valon pysty- ja vaakasuunnassa eri kohtiin verkkokalvolle.
hapteemi kosketusviestin osatekijöitä, kieliopillisia muuttujia, joista haptiisit muodostuvat ja joiden perusteella haptiisit tunnistetaan ja erotetaan toisistaan. Hapteemi voi olla esim. liikkeen suunta, nopeus, kesto, toistumistiheys tai käden muoto. Vrt. haptiisi.
haptiikka kosketukseen ja liikkeeseen perustuva viestintämuoto, jossa koko keho vastaanottaa tietoa tuntoaistin, ihon, lihasten, jänteiden ja maan vetovoiman avulla.
haptiisi kosketuksella keholle annettava viesti, kosketusviesti. Vrt. hapteemi.
haptinen tuntoaistiin perustuva
heikkonäköinen henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,3 (WHO:n luokat 1 ja 2) tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla. Vrt. näkövammainen. synsvag
häikäistyminen silmän heikko sopeutuminen valoisasta hämärään siirryttäessä.
hämäräadaptaatio silmän sopeutuminen valon määrän pienenemiseen.
hämäränäkö kyky nähdä hämärässä.
hämäräsokeus hämäränäön heikentyneisyys.
inkluusio periaate jonka mukaan erilaisia vähemmistöjä tuetaan toimimaan yhteisöissä yhdenvertaisina muiden kanssa, vrt. integroitu opetus.
integroitu opetus opetuksesta, jossa erityisopetusta tai erityisjärjestelyjä tarvitseva oppilas tai opiskelija opiskelee tavallisessa koulussa ja koululuokassa, vrt. inkluusio. integrerad undervisning
isokirjoitus tavallista suuremmalla tekstikoolla, esim. fonttikoolla 14 tai 16, kirjoitettu teksti.
isokirjoituslehti tavallista suuremmalla tekstikoolla kirjoitettu lehti.
isotekstinen kirja tavallista suuremmalla tekstikoolla kirjoitettu kirja.
Jaws (erisnimi) yleisimmin käytetty kaupallinen ruudunlukuohjelma.
johtoviiva pistekirjoituksessa esim. taulukoissa käytetty viiva, joka ilmaisee, että rivi jatkuu ja joka auttaa lukijaa pysymään oikealla rivillä. ledstreck
kahdeksan pisteen pistekirjoitus tietokoneeseen liitettävissä pistekirjoitusnäytöissä käytettävä kahdeksan pisteen kirjoitusjärjestelmä. Ylimääräiset alapisteet antavat lisäinformaatiota ja säästävät tilaa. Alapisteillä merkitään esim. isot alkukirjaimet, jotka yleensä vaativat erillisen merkin.
kattilavahti kiehumisesta ilmoittava levy, joka asetetaan kattilan pohjalle. Kun neste kiehuu, levy helisee.
kaukotaittoinen henkilö, joka näkee hyvin vain kauas, kaukotaitteinen, kaukonäköinen, pitkänäköinen.
kehosatu, kehotarina kosketuksen ja puheen yhdistävä tarinankerronta tai kuvailu.
kiikarilasit suurentavat silmälasit, jotka sopivat tarkkaan työntekoon, jossa käsien pitää jäädä vapaiksi.
kirjoituskehikko pahvinen kehikko, jonka viivasto auttaa kirjoittamaan tekstin suorina riveinä.
kirjoitustulkki tulkki, joka toistaa kuulo-näkövammaiselle tai kuurosokealle asiakkaalleen muiden ympärillä olevien puheet kirjoittamalla ne paperilta, tietokoneen näytöltä tai pistenäytöltä luettavaksi.
kiusahäikäisy häikäisy, joka haittaa näkemistä ja aiheuttaa epämukavuutta.
kohokalvo ks. Ritmuff.
kohokartta koholle tuotettu käsin tunnusteltava kartta.
kohokuva koholle tuotettu käsin tunnusteltava kuva. reliefbild
kohokyltti opastekyltti, jossa on käytetty kohokuvia, kohotekstiä ja pistekirjoitusta.
kohoteippi Dymo-kirjoittimen teippi, jossa on pistekirjoitusta.
kokemuskouluttaja kouluttajana toimiva näkövammainen tai näkövammaisen läheinen, jolla on omakohtaista kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta.
koneäänikirja äänijulkaisu, jossa äänenä on puhesyntetisaattori.
koneäänilehti äänijulkaisu, jossa äänenä on puhesyntetisaattori.
korjauspistin puinen pistekirjoituksen ”pyyhekumi”, jonka avulla painellaan virheellisiä pistemerkkejä pois. korrigeringsstift, suddträ
koskettelukirja näkövammaisen lapsen kohokuvakirja, usein käsintehty teos, jossa on kohokuvasivuja.
kosketusviesti ks. haptiisi.
kuntoutusohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshenkilö kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä.
kuohupaperi erikoispaperi, jota käytetään kohokuvien tekemiseen.
kuulo-näkövammainen henkilö, jolla on kuulo- ja näkövamman yhdistelmä, joka vaikeuttaa liikkumista ja edellyttää erityiskommunikointimenetelmien käyttöä. Vrt. näkövammainen. syn-hörselskadad
kuuntelulaite ks. esim. Daisy.
kuunteluohjelma tietokoneohjelma, jolla voi kuunnella verkosta ladattuja tai cd-levylle tallennettuja äänikirjoja.
kuurosokea henkilö, jolla on vaikea-asteinen kuulo-näkövamma eli kuulon ja näön toimintarajoitteiden yhdistelmä, joka aiheuttaa suuria, erityisesti kommunikaation, tiedonhankinnan sekä orientoitumisen ja liikkumisen ongelmia arjessa. Kuurosokeaksi määritellyn henkilön ei tarvitse olla täysin kuuro tai sokea.
kuurosokeus kuulo-näkövamman yhdistelmä.
kuuspistekupla-arkki pistekirjoituksen harjoitteluun tarkoitettu muoviarkki.
kuvailutulkkaus elokuvan, teatteriesityksen tai muun tapahtuman visuaalisen informaation sanallinen kuvailu.
kuvailutulkki henkilö, joka kertoo näkövammaiselle, mitä näkee.
kuvalukeminen kohokuvien ja -karttojen tutkiminen käsin tunnustelemalla. bildläsning
kuvaselostus mustapainoskirjan kuvan selittäminen sanoin. Kuvaselostus laaditaan, kun kuva on lukijan kannalta olennainen. Bildbeskrivning
käsikiikari(t), lukukiikari(t) kiikari, jolla voi katsoa suurennettuna esim. kadunnimikylttejä tai bussien numerotauluja.
käytettävyys ”käyttökelpoisuus esineen, palvelun tai ympäristön helppokäyttöisyys tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.”
liikkumistaito heikkonäköisen tai sokean taito liikkua turvallisesti eri tilanteissa ja ympäristöissä sisällä ja ulkona ja käyttää aisteja ja liikkumisen apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti sekä kyky suunnistautua tilanteen mukaisesti. Myös oppaan tai opaskoiran kanssa kulkeminen ja toimiminen kuuluvat liikkumistaitoon. förflyttningsteknik, mobility
likitaittoinen henkilö, joka näkee hyvin vain lähelle, likitaitteinen, likinäköinen.
Luetus (erisnimi) Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelujen (THP) kehittämä e-kirjaformaatti ja lukuohjelma.
lukukiikari(t) ks. käsikiikari(t).
lukukivi suoraan tekstin päälle asetettava suurennuslasi, joka kerää valoa ympäristöstä ja näyttää tarkasteltavan kohteen valaistuna.
lukupöytä suurennuslaitteen alusta, jolle luettava materiaali, esim. kirja, laitetaan.
lukutelevisio elektroninen tekstin suurennuslaite. Luettava teksti asetetaan lukupöydälle, jota laitteen kamera kuvaa ja josta kuva siirtyy näytölle.
lukuviivain pitkä ja kapea suurennuslasi, joka asetetaan suoraan luettavan tekstin päälle.
luukuulokkeet, luujohtokuulokkeet kuulokkeet, joiden avulla ääni kulkeutuu kallon luiden kautta sisäkorvaan. Kuulokkeet eivät peitä muita ympäristön ääniä, koska ne asetetaan korvien eteen.
luuppivalaisin suurentava linssi, jossa on valo.
lyhennekirjoitus pistekirjoitusta vähemmän tilaa vievä kirjoitus, ei käytössä Suomessa. kortskrift
lähilinssi kiikariin lisättävä linssi, joka suurentaa voimakkaasti.
maalipallo joukkuepallopeli sokeille, jossa pallon sisällä on kulkunen ja pallon sijainti havaitaan kuuloaistilla.
matalaluminanssiritilä valaisimeen asetettava häikäisysuoja.
merkintäväri kangas-, paperi-, metalli-, ja kovamuovipinnoille sopiva merkitsemiseen tarkoitettu nestemäinen aine, joka kovettuu ilman vaikutuksesta.
merkkikeppi hentorakenteinen ja lyhyt kokoontaitettava keppi, joka toimii liikkumisen apuvälineenä näkövammaisille, joilla on liikkumisnäköä jäljellä. Keppi on myös merkki muille näkövammaisuudesta.
Mikropuhe (erisnimi) suomalainen puhesyntetisaattori.
monitarpeinen näkövammainen henkilö, jolla on näkövamman lisäksi jokin muu sairaus tai vamma, esim. kehitysvamma tai liikuntavamma.
monokulaarikiikari, monokiikari yhdelle silmälle tarkoitettu kiikari.
Moonin kirjoitus William Moonin Englannissa 1839 kehittämä kohokirjoitusjärjestelmä, joka perustuu näkevien tekstauskirjaimiin. Moonin kirjoitusta käytetään yhä mm. Isossa-Britanniassa monitarpeisten näkövammaisten opetuksessa. Moons skrift
mp3-kirja mp3-muotoon tallennettu äänikirja.
mustakirjoitus, mustateksti, mustavalkokirjoitus, mustavalkoteksti painettua ja koneella tai käsin kirjoitettua tekstiä, joka on tarkoitettu luettavaksi silmin. svartskrift
mustapainoskirja painettu kirja, joka on tarkoitettu luettavaksi silmin. Vrt. esim. koskettelukirja.
mustavalkokirjoitus, mustavalkoteksti ks. mustakirjoitus, mustateksti.
naskali taulukirjoituksessa käytettävä metallinen pistin, jonka avulla painellaan pistekirjoitusmerkkejä. skrivstift
naulanohjain apuväline, jossa rakennusnaula pysyy magneetin avulla ja on helppo ohjata oikeaan kohtaan.
negatiiviteksti valkoista tai vaaleaa tekstiä tummalla pohjalla.
nestepinnan ilmaisin astian reunaan laitettava apuväline, joka ilmaisee äänellä ja tärinällä, milloin astia on täynnä.
nimenkirjoituskehikko kehikko, jonka avulla allekirjoituksen voi kohdistaa oikeaan kohtaan.
nimiöintilaite laite, joka tunnistaa ja nimeää esineitä. Esineet merkitään tarroilla ja laitteeseen äänitetään esineiden nimitykset. Kun laitteella kosketetaan tarraa, laite soittaa kuvauksen.
numeropaikka pistesolussa on kuusi numeropaikkaa (1, 2, 3, 4, 5, 6). Koholla olevat numeropaikat tuottavat pistemerkin.
NVDA (erisnimi, lyh. Non-visual Desktop Access) yksityishenkilöille ilmainen ruudunlukuohjelma.
näkkäri leik. nimitys sokealle, heikkonäköiselle.
näkökenttäpuutos vajavuus alueessa, jonka silmä tavallisesti näkee.
näkövammainen henkilö, jolla näkökyvyn alentuminen aiheuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Näkövammaisena ei pidetä henkilöä, jonka näön heikentyminen voidaan korjata silmälaseilla tai piilolaseilla. Näkövammaisuuden asteet luokitellaan WHO:n suosituksen mukaisesti. synskadad
näkövammaiskortti Näkövammaisten liiton myöntämä kortti, jolla voi todistaa olevansa näkövammainen. Kortissa lukee näkövamman aiheuttama haitta-asteprosentti ja haittaluokka.
näppäintarra tietokoneen näppäimistöön liimattavia tarroja, joissa kirjaimet, numerot ja merkit ovat tavallista isompia.
näytönsuurennusohjelma ohjelma, joka suurentaa halutun osan tietokoneen näytöllä olevasta informaatiosta.
näönkuntoutus heikkonäköisen henkilön toiminnallisen näönkäytön parantaminen.
näönkäytönopettaja opettaja, joka esim. auttaa näkövammaista apuvälineiden käytössä.
näöntarkkuus ”kyky erottaa korkeakontrastisia yksityiskohtia, esim. kirjaimia tai numeroita. Kun näöntarkkuus on alhainen, yksityiskohdat erottuvat heikosti. Näöntarkkuuden mittaamiseen käytetään taulua, jossa on ylhäältä alaspäin pieneneviä merkkejä,
yleensä kirjaimia tai numeroita; mitä parempi näöntarkkuus on, sitä pienemmän merkin erottaa.”
ohjaava materiaali tuntoaistin avulla havaittava materiaali, esim. valaistus, opaslaatat tai koholla olevat listat, jonka tarkoituksena on osoittaa vaaralliset paikat ja näyttää jalankulkijalle turvallinen reitti tiettyyn kohteeseen, kuten rakennuksen sisäänkäynnille, hissin ovelle tai kadunylityskohtaan.
ohjausraita, ohjauslista lattiaan asennettu yhtenäinen ohjausraita, joka johdattaa valkoista keppiä käyttävän henkilön hissille tms. kohteeseen.
opaskoira näkövammaisen opastamiseen koulutettu koira.
opaskoirakko, koirakko ihmisen ja (opas)koiran muodostama pari.
opaskoirakortti kortti, jolla näkövammainen henkilö voi todistaa käyttävänsä opaskoiraa.
opastaminen näkövammaisen auttamista paikasta toiseen.
opastutka päälle puettava vyö, joka havainnoi rinnan ja pään korkeudella olevia esteitä ja ilmoittaa niistä värinän tai äänen avulla.
optinen apuväline näkemisen apuväline.
optinen lukija ks. skanneri.
palveluskoira koira, joka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna etsintä-, opastus-, suojelu- tms. tehtävissä.
peesari opaskoirakon perässä kulkeva vapaaehtoinen näkevä, joka auttaa opaskoiran koulutuksessa.
peesata kulkea opaskoirakon perässä turvallisuuden takia.
Perkins (erisnimi) yleisimmin käytetty pistekirjoituskone.
perusrivi, pistekirjoituksen perusrivi pistesolun pisteet 1, 2, 4 ja 5, joilla tuotetaan kirjaimet a‒j.
piirustuskalvo, Ritmuff (erisnimi) kalvo, johon piirretään pehmeän alustan päällä jälki, joka nousee koholle.
pistekello pistekellon kellotaulussa tunnit on merkitty koholle ja viisareita voi tunnustella.
pistekirja pistekirjoituksella tuotettu kirja.
pistekirjoituksen opetuslauta ks. sanalauta.
pistekirjoitus, braillekirjoitus Louis Braillen kehittämä kirjoitus, jossa kirjaimet ja merkit muodostetaan kuudesta käsin tunnusteltavasta pisteestä koostuvilla suunnikkailla. punktskrift
pistekirjoituskone kone, jolla kirjoitetaan pistekirjoitusmerkkejä. Koneita on sekä manuaalisia että sähköisiä. punktskriftmaskin
pistekirjoitusmerkistö pistekirjoituksella ilmaistavat kirjaimet, numerot ja väli- ym. merkit.
pistekirjoitusohjaus pistekirjoituksen lukemisen ja kirjoittamisen ohjaus.
pistekirjoituspaperi pistekirjoitukseen soveltuva paperi.
pistekirjoitustulostin tulostin, jolla voi tulostaa sähköisessä muodossa olevan tekstin paperille pistekirjoituksena.
pistenuottikirjoitus Louis Braillen pistekirjoitusjärjestelmän merkkeihin perustuva kirjoitus, jolla voidaan esittää nuottikirjoituksessa tarvittavat asiat, kuten sävellaji, nuotit, nuottien aika-arvot, oktaaviala ja tauot. notskrift i punkt (Brailler notskrift)
pistenäyttö, pistekirjoitusnäyttö tietokoneeseen yhdistettävä näyttö, jolta tietokoneruudun teksti on luettavissa pistekirjoituksena.
pistesidos pistekirja tai sen osa. Yhteen sidokseen mahtuu enimmillään 40–60 arkkia. punktskriftsband
pistesolu, pistesuunnikas (engl. cell) pistekirjoituksessa kuuden pisteen peruskuvio, jonka avulla pistemerkit muodostetaan. cell
pistetaulu, pistekirjoitustaulu muovinen tai metallinen levy, johon kirjoitetaan käsin pistimen avulla pistekirjoitusta.
pistin, kirjoituspistin metallinen pistekirjoitusväline, jolla tuotetaan pistekirjoitusmerkkejä pistetaululle.
pudotettu numero pistesolussa rivin verran alaspäin pudotetut numeroita merkitsevät pisteet. Esim. numero 1 on piste 1, pudotettuna se on piste 2. Pudotettuja numeroita käytetään esim. matematiikassa murtoluvuissa ja kemian kaavoissa. nedsänkt siffra
puheselain internetselain, joka muuntaa verkkosivujen informaation puheeksi.
puhesynteesi ihmispuheen mallintaminen keinotekoisesti.
puhesynteesiohjelma ohjelma, joka muuntaa tekstin puheeksi (engl. TTS, text to speech)
puhesyntetisaattori kone tai sovellus, joka muuntaa esim. tietokoneen näytöllä olevaa tekstiä puheeksi. talsyntes
puhesyöttö laitteelle komentojen antaminen puheella tai tekstin kirjoittaminen sanelemalla näppäimistön sijaan.
puhetuettu asiointi kirjoituksen sijaan puhetta käyttäen annetut ohjeet, esim. puhuva pankkiautomaatti.
puhetulkki tulkki, joka toistaa kuulo-näkövammaiselle asiakkaalleen muiden puhetta sekä tarvittaessa asiakkaansa epäselvän puheen muille.
puhuva kello esim. ranne- tai herätyskello, joka kertoo kellonajan puheella.
putkinäkö silmän näkökentän suppeus, jossa näkökentästä on jäljellä vain keskialueen näkö.
Ritmuff (erisnimi), kohokalvo ks. piirustuskalvo.
ruudunlukuohjelma ohjelma, joka välittää tietokoneen näytöllä olevan tekstin puhesyntetisaattorille ja/tai pistenäytölle. skärmläsningsprogram
ryhmittelymerkki pistekirjoituksessa käytettävä merkki, jolla pitkät numerosarjat ryhmitellään ymmärtämisen helpottamiseksi. Merkkinä käytetään pistettä 3 tai erityistapauksessa numeromerkkiä. grupperingstecken
saavutettavuus osallistumisen mahdollisuus kaikille ihmisille. Saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioon ottamisesta ja tuotteen tai palvelun helposta lähestyttävyydestä.
sanakartta kulkureitin sanallinen kuvailu. Sanakartan avulla näkövammainen pystyy hahmottamaan ympäristön ominaispiirteet ja reitit sekä kulkemaan eri kohteiden välillä omatoimisesti valkoisen kepin tai opaskoiran avulla.
sanalauta, pistekirjoituksen opetuslauta pistekirjoituksen harjoitteluun tarkoitettu lauta, jolla voi muodostaa pistekirjoitusmerkkejä.
sanelin digitaalinen muistiinpanoväline, johon voi tallentaa puhetta.
Save as Daisy -lisäosa (erisnimi) Microsoft Wordiin ladattava lisäosa, jonka avulla tekstinkäsittelyohjelmassa voi tuottaa Daisy-kirjan tai -dokumentin.
selkokartta hahmottamisen kannalta selkeä kartta, jossa on esitetty olennaisin tieto.
setelintunnistin laite, jonka tunnistaa setelin ja kertoo sen arvon värähtelemällä.
silmävärve silmien tahdoton edestakainen nykivä liike.
skanneri, optinen lukija laite, joka siirtää tekstintunnistusohjelman avulla tekstiä tietokoneella luettavaan muotoon. skanner eller optisk läsare
sokea henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0,05 (WHO:n luokat 3, 4 ja 5) tai näkökentän halkaisija on alle 20 astetta. Vrt. näkövammainen. blind / gravt synskadad
sokeainkirjoitus sormin luettavaa kirjoitusta.
sokeainneula erikoisneuloja käsin- ja koneompeluun.
sokko leik. nimitys sokealle.
sokkopingis sokeille muunnettu pingispeli.
sopeutumisvalmennus vars. pitkäaikaissairaita ja vammautuneita fyysisesti ja psyykkisesti sopeuttava kuntoutus.
sosiaalishaptinen kommunikaatio kosketusviestein kommunikoiminen. Vrt. haptiikka.
sotasokea sodassa näkönsä menettänyt.
suodatinlasit eräänlaiset silmälasit, jotka parantavat kontrastinäköä.
SuperNova (erisnimi) kaupallinen ruudunluku- ja suurennusohjelma.
suunnikas, pistesuunnikas ks. pistesolu.
suunnistautua määritellä oma sijaintinsa ympäristössä.
suurennuslaite laite, joka suurentaa luettavan tai katseltavan kohteen.
suurennuslasi(t) kupera linssi, jonka läpi katsottaessa esineet näkyvät suurentuneina.
suurennuslevy suurennuslasi, jossa ei välttämättä ole kahvaa.
suurennusohjelma ohjelma, jonka avulla voidaan suurentaa tietokoneen näytöllä olevaa tekstiä tai kuvaa. förstorningsprogram
svellari ks. kohopaperi.
svellari, kuohupaperi erikoispaperi, jota käytetään kohokuvien tekemiseen. svällpapper
sähkökirja, e-kirja, elektroninen kirja, digitaalinen kirja sähköisessä muodossa oleva kirja-aineisto, jota käytetään tarkoitukseen soveltuvan laitteen avulla.
taktiili viittominen viittominen tuntoaistin välityksellä niin, että viittomakielen vastaanottaja pitää käsiään kevyesti viittojan käsien päällä.
taktiili, taktiilinen kosketukseen perustuva, kosketus-. Esim. kohdetta tunnustelemalla saatu taktiili informaatio.
taulukirjoitus pistekirjoituksen kirjoittaminen pistetaulun ja pistimen avulla. reglettskrivning
tekstintunnistusohjelma ohjelma, joka muuntaa kuvassa olevan tekstin tekstinkäsittelyohjelmassa muokattavaan tai luettavaan muotoon.
teleskooppikeppi valkoinen keppi, jossa on teleskooppisesti kokoon menevä varsi.
televisionkatselulasit silmälasit, jotka suurentavat televisioruudulla näkyvän tekstin ja kuvan.
toiminnallinen näkö (myös näkökyky, näönkäyttö, näön käyttö) tavat, joilla näkövammainen pystyy käyttämään näköään arjessa.
tunnustelukeppi eräänlainen valkoinen keppi.
tuntokontrasti käsin tunnusteltavien pintojen vastakohtaisuus, joka helpottaa pintojen havaitsemista ja erottamista toisistaan esim. kohokartoissa. Vrt. värikontrasti.
uniikkikuva käsityönä tehty yksilöllinen kuva, jota ei voida kopioida. Uniikkikuvia käytetään esim. lasten satukirjoissa. unika bilder
vahanyöri, vahatikku leikkiin tai opetukseen sopiva 20 cm pitkä nyöri, jota voi taivuttaa esim. kirjaimiksi, numeroiksi tai kuvioiksi.
valkoinen keppi näkövammaisen henkilön liikkumisen apuväline.
valoadaptaatio silmän sopeutuminen valon määrän suurenemiseen.
verkkokuuntelu äänikirjojen ja -lehtien kuuntelu internetissä.
virtuaaliavustaja sovellus, jonka avulla mobiililaitteen käyttäjä voi esim. sanella tekstiviestin tai sähköpostin, kysyä vapaita vastaanottoaikoja, tehdä kalenterimerkintöjä tai pyytää puhelinta lukemaan viestin ääneen.
VoiceOver (erisnimi) Applen laitteissa käyttöjärjestelmään sisältyvä ruudunlukuohjelma.
värikontrasti värivastakohta. Värikontrasteja hyödynnetään esim. näkövammaisille tarkoitetuissa kartoissa, mikä auttaa erottamaan eri alueet visuaalisesti. Vrt. tuntokontrasti.
värintunnistin laite, joka tunnistaa tekstiilien ja muiden materiaalien värejä ja kertoo ne puheella.
värinäkö silmän kyky erottaa värisävyjä.
yhteyskäsi näkövammaista opastavan henkilön käsi, jota pitkin opastettava voi liu’uttaa vapaan kätensä haluttuun kohteeseen.
ZoomText (erisnimi) suurennusohjelma.
ääniele kommunikoimiseen ja tilan hahmotukseen käytettäviä puhetta täydentäviä tai korvaavia eleitä, kuten vihellys, askeläänet tai sormien napsutus.
äänikirja äänitallenteeksi toimitettu kirja.
äänilehti äänitallenteeksi toimitettu lehti.
äänimajakka äänisignaalia lähettävä laite, joka auttaa suunnistautumaan. Esim. rakennuksen sisäänkäynnin yläpuolelle asennettu äänimajakka auttaa löytämään sisäänkäynnin.
ääniopaste opaste, jonka toiminta perustuu äänimerkkiin, puheeseen tms.
äänitekstitys konepuheena kuultava tv-ohjelman tai elokuvan suomen- tai ruotsinkielisen teksti.
ääniympäristö äänellinen ympäristö, jonka perusteella näkövammainen hahmottaa ympärillä tapahtuvia asioita ja orientoituu ympäristöön.