Linkkejä

Ammattiopisto Live
Ammattiopisto Live on ammatillinen erityisoppilaitos, jonka valmentavassa koulutuksessa (VALMA (vuodesta 2022 lähtien TUVA) ja TELMA) ohjataan pistekirjoitustaitoa sitä tarvitseville sekä tuetaan sen käyttöä.

Oppilaitoksessa on myös asiantuntijakoulutusta. Koulutuksen osioon ”Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytön ohjaus” liittyy pistekirjoituksen ohjaus ja apuvälineosaaminen.
https://www.liveopisto.fi/hakijalle/ammatti-ja-erikoisammattitutkinnot/kuntoutus-tuki-ja-ohjauspalvelujen-erikoisammattitutkinto

Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, muun muassa äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Saavutettavuuskirjasto Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.
www.celia.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade
FSS service och tjänster riktar sig till svenskspråkiga synskadade i Finland. Vi ger ut flera punktskriftstidningar och erbjuder möjligheter att studera punktskrift, såväl distans- som närstudiekurser.
www.fss.fi

Näkövammaisten liitto ry
Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyöjärjestö sekä näkövammaisuuden ja näkemisen asiantuntija.

Liitto puolustaa sokeiden ja heikkonäköisten oikeuksia ja tuottaa palveluita.
www.nkl.fi/fi

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Opetushallituksen alaisuudessa toimiva Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ohjaa ja tukee koululaisten pistekirjoituksen opettamista. Valterin tehtävänä on järjestää koulutusta pisteoppilaiden opettajille ja ohjaajille sekä antaa asiantuntija-apua kouluille, koskien niin pistetekniikoita käyttävää oppilasta kuin hänen lähikoulunsa henkilöstöä.

https://www.valteri.fi/nakovammainen-oppilas/
Tarvitsetko tekstiä pistekirjoituksella? Voit tilata sitä Näkövammaisten liiton maksullisesta pisteytyspalvelusta:

Taktiili
Taktiili tuottaa piste- ja isokirjoitusaineistoja sekä yksityisille näkövammaisille että erilaisten yhteisöjen käyttöön.

Taktiili valmistaa ja suunnittelee  opasteita sekä kohokylttejä  ja -karttoja erilaisiin julkisiin tiloihin. Sieltä saa apua ja neuvoja teollisuuden erilaisten pakkausten pistemerkintöihin. Taktiilista voi tilata viranomaisasiakirjoja käännettynä pistekirjoitukselle.
www.taktiili.fi