Pistekirjoitusmerkistö

Pistekirjoitusjärjestelmä

Pistekirjoitus on kuuteen pisteeseen perustuva, maailmanlaajuisesti käytössä oleva kohokirjoitusjärjestelmä. Pistekirjoitus perustuu tuntoaistiin ja sitä luetaan sormenpäillä. Se vastaa täysin näkevien tekstiä.Pistekirjoitusta on kahdenlaista:

1) Paperille tai muoville painettu pistekirjoitus, joka vastaa painettua näkevien tekstiä. Pistekirjoitusta voidaan tuottaa pistetulostimilla, pistekirjoituskoneella tai kirjoittamalla käsin taulun ja pistimen avulla.

2) Sähköinen pistekirjoitus, jota luetaan pistenäytön avulla ja joka vastaa muun muassa tietokoneen tai matkapuhelimen näytöltä nähtävää sähköisessä muodossa olevaa tekstiä. Sähköinen pistekirjoitus tuotetaan sähköisestä tekstistä sormilla luettavaksi ruudunlukuohjelman ja pistekirjoitusnäytön avulla (esimerkiksi saavutettavat www-sivut, sähköiset lehdet verkkosivuilla tai erilaisina sovelluksina, e-kirjat ja sähköpostit.) Jotta näyttöruuduilla näkyvät tekstit olisivat muunnettavissa apuvälineillä sähköiseksi pistekirjoitukseksi, tekstien on oltava saavutettavia.

Pisteiden numerointi

Pistekirjoitus perustuu kuudesta pisteestä muodostuvaan soluun.

Vasenta yläpistettä sanotaan 1-pisteeksi eli ykköspisteeksi, vasenta keskipistettä 2-pisteeksi ja vasenta alapistettä 3-pisteeksi. Oikeanpuoleinen yläpiste on 4-piste, oikea keskipiste 5-piste ja oikea alapiste 6-piste.

Aakkoset, numerot ja välimerkit

Kirjaimet a–j muodostetaan ylä- ja keskipisteillä eli 1-, 2-, 4- ja 5-pisteillä. Tätä kutsutaan perusriviksi.

A B C D E F G H I J
a-kirjain b-kirjain c-kirjain d-kirjain e-kirjain f-kirjain g-kirjain h-kirjain i-kirjain j-kirjain

Kun perusriviin lisätään 3-piste eli vasen alapiste, saadaan kirjaimet k–t.

K L M N O P Q R S T
k-kirjain l-kirjain m-kirjain n-kirjain o-kirjain p-kirjain q-kirjain r-kirjain s-kirjain t-kirjain

Kun perusriviin lisätään 3- ja 6-pisteet eli molemmat alapisteet, saadaan kirjaimet u–z.

Kirjaimet w, å, ä ja ö poikkeavat tästä, koska merkistö on kehitetty alun perin ranskaa varten, eikä ranskassa ole noita kirjaimia. (Pistekirjoituksen kehittäjä Braille itse oli ranskankielinen.)

U V X Y Z Å Ä Ü Ö W
u-kirjain v-kirjain x-kirjain y-kirjain z-kirjain å-kirjain ä-kirjain saksalainen y ö-kirjain w-kirjain

Numerot ovat yhdistelmämerkkejä, jotka muodostetaan kirjoittamalla numeromerkki kirjainten a–j eteen.

1 2 3 4 5
numero 1akirjain numero 2bkirjain numero 3ckirjain numero 4dkirjain numero 5ekirjain
6 7 8 9 0
numero 6fkirjain numero 7gkirjain numero 8hkirjain numero 9ikirjain numero 0jkirjain

Keskeiset kymmenen välimerkkiä muodostetaan ”pudotetusta” perusrivistä.

, ; : ! ? + = ( * )
pilkku puolipiste kaksoispiste huutomerki kysymysmerkki plusmerkki yhtä suuri kuin -merkki vasen kaarisulku kertomerkki oikea kaarisulku
. / \ < > @ &
piste tavuviiva heittomerkki kauttaviiva kenoviiva lainausmerkki pienempi kuin -merkki suurempi kuin -merkki ät-merkki et-merkki

Muiden välimerkkien muodostamiseen ei ole yhtenäistä sääntöä.

Pistekirjoituksen koko

  • yhden pisteen korkeus 0,53 mm
  • yhden pisteen halkaisija 1,5 mm
  • solun korkeus 6,5 – 7 mm
  • solun leveys 4 mm
  • solujen väli 2,29 mm

Pistekirjoituksen koko vaihtelee hieman tulostustavan, paperin laadun tai pistimen mukaan.

Opetteluvaiheen teksteissä merkkien ja rivien väli on harvempi, jotta kirjaimet olisi helpompi tunnistaa.

Pistekirjoitusfontit

Internetistä löytyy erilaisia pistekirjoitusfontteja, joita voi ottaa maksutta käyttöön. Suurin osa näistä fonteista on suunniteltu englannin- tai ranskankielisten tekstien kirjoittamiseen, joten niiden käyttö suomalaisen näppäimistön kanssa on hankalaa. Ruotsin pistekirjoitusneuvosto, Punktskriftsnämnden, tarjoaa sivuillaan TRC-Braille-fontin, jonka avulla suomenkielistäkin tekstiä on helppoa kirjoittaa.

Ruotsinkielisellä sivulla on linkki zip-tiedostoon, joka sisältää kaksi versiota TRC-Braille-fontista: toinen on pelkkä pistekirjoitusfontti, toisessa on ns. haamupisteet mukana. Zip-tiedosto sisältää myös ruotsinkielisen Word-dokumentin, jossa on esitelty, millaiset pistemerkit eri näppäimistä tulevat. Huomaa, että näppäimistön merkki ei välttämättä vastaa suomalaista pistekirjoitusmerkintää.

Jos TRC-Braille-fonttia käyttää esimerkiksi kuohupaperin tulostamisessa, fontin kooksi kannattaa valita 28 pistettä. TRC-Braille-fontti on Specialpedagogiska institutetin kehittämä maksutta  käytettävissä oleva fontti.

Punktskrifsnämndenin sivu, jolla on linkki pistefonttiin (linkki aukeaa uudella sivulla): https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/punktskrift/fonter-for-punktskrift