Pistekirjoituksen historiaa

Jo keskiajan lopulla oli esiintynyt joitakin kokeiluja kohokirjoitusjärjestelmän kehittämiseksi. Niissä latinalaisia kirjaimia veistettiin puusta tai kirjaimia saatettiin kaivertaa isompiin puulevyihin. Yritykset olivat pienten piirien kokeiluja ja tulokset jäivät vaatimattomiksi. Tällainen kirjoitus vei paljon tilaa ja oli lisäksi hidasta lukea.

Kohokirjoitusjärjestelmän kehittäminen alkoi varsinaisesti 1800-luvulla. Lähes samanaikaisesti kehiteltiin kahta erilaista kirjoitusjärjestelmää. Barbierin ns. yökirjoituksessa kirjaimet oli korvattu pistejonoilla. Tätä kirjoitusjärjestelmää kehitettiin alun alkaen sotatarkoituksiin. Nykyisin käytössä oleva pistekirjoitus on kehitelty Barbierin kirjoitusjärjestelmän pohjalta.

Englantilainen William Moon (1818-1894) kehitti kirjoitusjärjestelmän, joka perustui yhdeksään geometriseen kuvioon. Kaikki kirjaimet saatiin aikaan kuvioiden asentoja vaihtelemalla. Moon-kirjoituksen erikoisuutena oli lukusuunnan vaihtuminen. Ensimmäinen rivi luettiin vasemmalta oikealle ja toinen rivi oikealta vasemmalle jne. Moon-kirjoitusta käytetään Englannissa vielä nykyisinkin joissakin erityistilanteissa.

Louis Braillen kirjoitusjärjestelmä

Nykyisen pistekirjoitusjärjestelmän kehitti ranskalainen Louis Braille. Hän yksinkertaisti ja kehitteli edelleen Barbierin pisteisiin perustuvaa kirjoitusjärjestelmää.  Braillen järjestelmä perustuu kuuteen pisteeseen: kaksi pistettä rinnakkain ja kolme päällekkäin. Vuonna 1824 ollessaan vasta 15-vuotias Braille sai valmiiksi kirjoitusjärjestelmänsä kirjaimet ja välimerkit. Viisi vuotta myöhemmin valmistuivat matemaattiset merkit ja nuotit.

Latinalaisista kirjaimista luopumiseen liittyi ristiriitoja, mutta kuuteen pisteeseen perustuva järjestelmä osoittautui lopulta ylivertaiseksi. Se vei huomattavasti vähemmän tilaa kuin kirjaimiin perustuneet kokeilut. Lisäksi lukeminen oli selvästi nopeampaa. Braillen pistekirjoitusjärjestelmä on nykyisin käytössä kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa Louis Braillen traagisesta elämästä ja pistekirjoituksen historiasta saa Näkövammaismuseon sivuilta.

Louis Braille – historiallinen henkilö ja myytti

Sokeiden kirjoitusvälineiden kehittyminen

Pistekirjoituksen historia Suomessa

Suomeen pistekirjoitus tuli 1860-luvulla. Sokeainkoulujen perustaminen vuosikymmenen loppupuolella vauhditti pistekirjoituksen käyttöönottoa.

Pistekirjoja jäljennettiin pitkään käsityönä. Pistekirjatuotannon historiaa esittelee Kirsi Keravuoren teos Siannahkataulusta digitaalitekniikkaan. 100 vuotta näkövammaisten kirjastotoimintaa 1890 – 1990. Kirja on luettavissa Näkövammaismuseon käsikirjastossa. E-julkaisu on näkövammaisten saatavilla Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelun Luetus-ohjelmasta. Celian asiakkaat voivat lainata kirjan Celian äänikirjana. Painettua kirjaa voi kysyä myös yleisistä kirjastoista.