Lääkepakkausten pistemerkinnät

Vuodesta 2005 lähtien lääkepakkauksissa on pitänyt olla lääkkeen kauppanimi ja vahvuus myös pistekirjoituksella merkittynä. Tämä lääketeollisuutta velvoittava EU-säädös tuli voimaan loka-marraskuun vaihteessa 2005.

Lääkepakkauksissa saattaa esiintyä lääkkeen vahvuudesta erilaisia merkintöjä, sillä ulkomaiset lääkeyritykset käyttävät EBU:n suosittelemia merkintöjä. Suomalaiset lääkeyritykset voivat käyttää suomalaisen pistekirjoituksen mukaisia merkintöjä. Pistekirjoituksen neuvottelukunta on hyväksynyt molemmat käytännöt.

Tärkeimmät merkinnät, joissa EBU:n suosittelema ja suomalainen merkintä poikkeavat toisistaan, koskevat mikrogrammaa, prosenttia ja promillea.

EBU:n pistekirjoituksen mukaiset merkinnät:

  • mikrogramma, mcg eli pisteet 134 14 1245
  • prosentti, pc eli pisteet 1234 14
  • promille pm eli pisteet 123 134

Suomalaisen pistekirjoituksen mukaiset merkinnät:

  • mikrogramma, μg eli pisteet 46 134 1245
  • prosentti, % eli pisteet 1456
  • promille, ‰ eli pisteet 25 1456

EBU:n suosittamat merkinnät lääkepakkauksissa:

http://www.pharmabraille.com/european-braille-guidance/ebu-european-braille-code-table/.

Lisätietoa lääkepakkausten pistemerkinnöistä englanniksi:
http://www.pharmabraille.com/european-braille-guidance/introduction-to-european-braille-guidance/

Lääkepakkauksia koskeva standardi SFS-EN ISO 17351 on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta.