Lääkepakkausten pistemerkinnät

EBU:n suosittamat lääkemerkinnät

Braille-neuvottelukunta päätti kokouksessaan 8.9.2010 hyväksyä erityisesti ulkomaisten lääkeyritysten käyttöön EBU:n suosittamat merkinnät lääkepakkauksissa. Lista näistä löytyy osoitteesta http://www.pharmabraille.com/european-braille-guidance/ebu-european-braille-code-table/. Tärkeimmät uudet suomalaisesta pistekirjoitustavoista poikkeavat merkinnät ovat mikrogramma mcg, prosentti pc ja promille pm.

  • mikrogramma: merkitään kirjaimilla mcg eli pisteet 134 14 1245
  • prosentti: merkitään kirjaimilla pc eli pisteet 1234 14
  • promille: merkitään kirjaimilla pm eli pisteet 123 134

Lisätietoa lääkepakkausten pistemerkinnöistä englanniksi:
http://www.pharmabraille.com/european-braille-guidance/introduction-to-european-braille-guidance/

Kotimaiset lääkeyritykset

Päätettiin kuitenkin, että kotimaiset lääkeyritykset voivat edelleen käyttää Suomessa Braille-neuvottelukunnan hyväksymiä suomalaisen pistekirjoituksen mukaisia merkintätapoja.

  • mikrogramma, μg eli pisteet 46 134 1245
  • prosentti, % eli pisteet 1456
  • promille, ‰ eli pisteet 25 1456

Lääkepakkauksia koskeva standardi SFS-EN ISO 17351:en on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta:
SFS-EN ISO 17351:en