Pistekirjoituksen opiskelu ja oppimateriaalit

Lapsi lukemassa pistekirjoitustekstiä.Lasten ja aikuisten pistekirjoituksen opiskelu eroavat toisistaan. Lapset opettelevat uutta taitoa, ja heille myös koko kirjallinen maailma käsitteineen on uusi ja tuntematon. Aikuisille sen sijaan kirjaimet ja sanojen kirjoittaminen ovat jo tuttuja. He opettelevat uutta, tuntoaistiin perustuvaa kirjoitusjärjestelmää.

Suomalaisen pistekirjoituksen alkeisoppimateriaaleissa käytetään harvennettua tekstiä. Käytössä on kaksi harvennetun tekstin tyyppiä. Harvaa harvalla -tekstityypissä kirjainten välissä on yksi välilyönti ja sanojen välissä kolme välilyöntiä. Lisäksi tekstiä on vain joka toisella rivillä. Tiheää harvalla -tekstityypissä kirjaimet kirjoitetaan jokaiseen soluun ja sanojen välissä on vain yksi välilyönti. Tekstiä on edelleen vain joka toisella rivillä.

Nykyisin sokeat lapset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun tiheää harvalla -tekstityypillä painetuista kirjoista. Vain erityisistä syistä käytetään harvaa harvalla -tekstityyppiä. Aikuiset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun harvaa harvalla -tekstityypillä, ja saavutettuaan riittävän taidon he siirtyvät tiheää harvalla -tekstityyppiin. Tavoitteena on lopulta pystyä lukemaan tiheää tiheällä -tekstiä, jossa tyhjät rivit on poistettu tekstistä.

Tarkempaa tietoa pistekirjoituksen opettamisesta koulussa voi lukea Valterin verkkosivuilta. Lisätietoa pistekirjoituksen oppimisesta kerrotaan myös myöhemmin tällä sivustolla ilmestyvässä Pistekirjoituksen perusteet -julkaisussa.

Pistekirjoituksen käytön edellytyksiä

Tuntoaistin monipuolinen harjaannuttaminen on tärkeä osa pistekirjoituksen opiskelua.  Mahdollisuus oppia pistekirjoitusta edellyttää eri ikäryhmille sopivia monipuolisia oppimateriaaleja, riittävää määrää oppimisen ohjaajia ja opetuksen saamista. Näkövammaisen ja kuurosokean henkilön lähipiirin ja opettajien kannustava tuki on tärkeää pistekirjoitustaitoa opiskeltaessa. Pistekirjoituksen opiskeluun tulee olla mahdollisuus oppilaitosten lisäksi myös yksilöohjauksessa, jotta opiskelu olisi mahdollista eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Pistekirjoitustaidon ylläpitäminen ja hyödyntäminen edellyttää, että erilaista pistekirjoitusaineistoa ja tarvittavia apuvälineitä on riittävästi saatavilla.

Pistekirjoitusmateriaalit

Pistekirjoitusta opiskeleville on laadittu aapisia ja muuta harjoitusmateriaalia. Niistä kerrotaan tarkemmin tällä sivustolla kohdassa julkaisut. Lisäksi opiskelun alkuvaiheessa tarvitaan erilaisia tuntoaistia harjaannuttavia materiaaleja ja yksilöllisiä harjoituksia. Pistekirjoituksen ohjaajat laativat materiaaleja opiskelijoilleen.

Kirjallisuutta pistekirjoituksella voi lainata Saavutettavuuskirjasto Celiasta. Pistekirjojen lainaaminen edellyttää lukemisestettä. Celian kokoelmissa on noin 7 000 pistekirjaa. Vuosittain Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa 120–160 uutta pistekirjaa. Celiasta voi myös lainata pistenuotteja.

Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa oppikirjoista pistekirjaversioita: www.celianet.fi

Pistekirjoituslehtiä julkaisevat Näkövammaisten liitto ry, Suomen kuurosokeat ry ja Förbundet finlandssvenska synskadade r.f. Suurin osa lehdistä on painettu tiheällä pistekirjoituksella, mutta esimerkiksi Näkövammaisten liiton julkaisut Pistiäinen ja Naskali tehdään harvennetulla tekstityypillä.

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt voivat tilata pistekirjoitusaineistoa myös Taktiilista, Näkövammaisten liiton kirjapainosta. Se tuottaa erilaisia pistekirjoitusmateriaaleja.

www.taktiili.fi

Luen itse pisteitä ja kuvia -kirjoja samettikankaan päällä. Etualalla kirjat Petojen valtakunta, Perhosia ja Pienen pienet ötökät.

Saavutettavuuskirjasto Celian itsenäistä oppimista tukevien Luen itse -kirjojen avulla voi harjoitella niin pisteiden kuin kohokuvienkin lukemista. Kirjojen tekstitys on joko tiheää harvalla tai harvaa harvalla. Kirjoissa on sekä pisteteksti että musta/painettu teksti.