Pistekirjoituksen opiskelu ja oppimateriaalit

Lasten ja aikuisten pistekirjoituksen opiskelu eroavat toisistaan. Lapset opettelevat uutta taitoa, ja heille myös koko kirjallinen maailma käsitteineen on uusi ja tuntematon. Aikuisille sen sijaan kirjaimet ja sanojen kirjoittaminen ovat jo tuttuja. He opettelevat uutta, tuntoaistiin perustuvaa kirjoitusjärjestelmää.

Suomalaisen pistekirjoituksen alkeisoppimateriaaleissa käytetään harvennettua tekstiä. Käytössä on kaksi harvennetun tekstin tyyppiä. Harvaa harvalla -tekstityypissä kirjainten välissä on yksi välilyönti ja sanojen välissä kolme välilyöntiä. Lisäksi tekstiä on vain joka toisella rivillä. Tiheää harvalla -tekstityypissä kirjaimet kirjoitetaan jokaiseen soluun ja sanojen välissä on vain yksi välilyönti. Tekstiä on edelleen vain joka toisella rivillä.

Nykyisin sokeat lapset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun tiheää harvalla -tekstityypillä painetuista kirjoista. Vain erityisistä syistä käytetään harvaa harvalla -tekstityyppiä. Aikuiset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun harvaa harvalla -tekstityypillä, ja saavutettuaan riittävän taidon he siirtyvät tiheää harvalla -tekstityyppiin. Tavoitteena on lopulta pystyä lukemaan tiheää tiheällä -tekstiä, jossa tyhjät rivit on poistettu tekstistä.

Tarkempaa tietoa pistekirjoituksen opettamisesta koulussa voi lukea Valterin verkkosivuilta. Lisätietoa pistekirjoituksen oppimisesta kerrotaan myös myöhemmin tällä sivustolla ilmestyvässä Pistekirjoituksen perusteet -julkaisussa.

Pistekirjoitusmateriaalit

Pistekirjoitusta opiskeleville on  laadittu aapisia ja muuta harjoitusmateriaalia. Niistä kerrotaan tarkemmin tällä sivustolla kohdassa julkaisut. Lisäksi opiskelun alkuvaiheessa tarvitaan erilaisia tuntoaistia harjaannuttavia materiaaleja ja yksilöllisiä harjoituksia. Pistekirjoituksen ohjaajat laativat materiaaleja opiskelijoilleen.

Kirjallisuutta pistekirjoituksella voi lainata Celiasta. Pistekirjojen lainaaminen edellyttää lukemisestettä.  Celian kokoelmissa on noin 7 000 pistekirjaa. Vuosittain Celia tuottaa 120–160 uutta pistekirjaa. Celiasta voi myös lainata pistenuotteja.

Celia tuottaa oppikirjoista pistekirjaversioita: www.celianet.fi

Pistekirjoituslehtiä julkaisevat Näkövammaisten liitto ry, Suomen kuurosokeat ry ja Förbundet finlandssvenska synskadade r.f. Suurin osa lehdistä on painettu tiheällä pistekirjoituksella, mutta esimerkiksi Näkövammaisten liiton julkaisut Pistiäinen ja Naskali tehdään harvennetulla tekstityypillä.

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt voivat tilata pistekirjoitusaineistoa myös Taktiilista, Näkövammaisten liiton kirjapainosta. Se tuottaa erilaisia pistekirjoitusmateriaaleja.

www.taktiili.fi