Pisteoppikirjojen toimitusopas

Opas pisteoppikirjojen toimittamiseen esittelee yksityiskohtaisesti, miten mustapainetusta oppikirjasta muokataan pisteoppikirja ja miten sen sisältöä mukautetaan näkövammaiselle oppilaalle sopivaan muotoon. Opas sisältää myös konkreettisia ratkaisumalleja erilaisten tehtävätyyppien toteutukseen. Opas on suunnattu Saavutettavuuskirjasto Celian sisäiseen kirjatuotantoon ja Celian freelance-työntekijöiden käyttöön. Se sopii myös kaikille pisteoppikirjojen toimitusprosesseista ja -käytännöistä kiinnostuneille.

Pisteoppikirjojen toimitusopas (pdf)