Kädet kirjoittamassa pistekirjoitusalustalla.

Kirjoittaminen pistekirjoitusalustalla. Kuva: Tomaz Silva/ Agência Brasil