Pistekirjoitus Suomessa

Pistekirjoituksen opetteleminen

Suomalaisen pistekirjoituksen erikoisuus on se, että alkuopetuksen materiaaleissa sekä alkeisoppikirjoissa tekstit kirjoitetaan aluksi sekä harvalla kirjainvälillä että harvalla rivivälillä eli harvaa harvalla. Harvaa kirjainväillä tehdyissä teksteissä kirjainten välissä on yksi välilyönti ja sanojen välissä kolme välilyöntiä. Harva riviväli tarkoittaa sitä, että teksti kirjoitetaan joka toiselle riville.

Myöhemmin siirrytään lukemaan tekstiä normaalilla kirjaintiheydellä, mutta harvalla rivivälillä eli tiheää harvalla. Kirjain välissä ei siis ole välilyöntejä eikä sanojen välillä ylimääräisiä välilyöntejä, mutta teksti on joka toisella rivillä, jotta rivien seuraaminen olisi helpompaa.

Koululaiset lukevat ensimmäisellä luokalla harvaa harvalla ja toisella luokalla tiheää harvalla. Kolmannella luokalla oppilaat alkavat lukea normaalia pistekirjoitusta. Aikuinen oppija siirtyy tiheän tekstin käyttöön omassa tahdissaan saavutettuaan pistekirjoituksessa riittävän taidon.

Pistekirjoituksen harjoitusmateriaalia aikuisille voi tilata maksutta.

Pistekirjoitusmateriaalit

Kirjallisuutta pistekirjoituksella voi lainata Celiasta, jonka kokoelmissa on n. 7000 pistekirjaa. Vuosittain Celia tuottaa 120-160 uutta pistekirjaa. Celiasta voi myös lainata pistenuotteja.

Celia tuottaa oppikirjoista pistekirjaversioita: www.celianet.fi

Oppimateriaalia tuottavat myös Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva sekä Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipiste.

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt voivat tilata pistekirjoitusaineistoa myös Näkövammaisten liiton kirjapainosta, joka tuottaa erilaisia pistekirjoitusmateriaaleja. Lisätietoa NKL:n kirjapainon toiminnasta sekä heidän yhteystietonsa löytyvät sivulta NKL:n kirjapainopalvelut.

Pistekirjoituslehtiä julkaisevat ainakin Näkövammaisten liitto ry, Suomen kuurosokeat ry ja Förbundet finlandssvenska synskadade r.f.

Pistekirjoituksen käyttäjät

Suomessa arvioidaan olevan 1500-2000 pistekirjoitusta käyttävää näkövammaista.