Pistekirjoituksen opiskelu ja oppimateriaalit

Lasten ja aikuisten pistekirjoituksen opiskelu eroaa toisistaan. Lapset opettelevat uutta taitoa ja heille myös koko kirjallinen maailma käsitteineen on uusi ja tuntematon. Aikuisille kirjaimet ja sanojen muodostuminen ovat tuttuja. He opettelevat uutta, tuntoaistiin perustuvaa, kirjoitusjärjestelmää.

Suomalaisen pistekirjoituksen alkeisoppimateriaaleissa käytetään harvennettua tekstiä. Käytössä on kaksi tekstityyppiä. Harvaa harvalla -tekstityypissä kirjainten välissä on yksi välilyönti ja sanojen välissä kolme välilyöntiä. Lisäksi tekstiä on vain joka toisella rivillä. Tiheää harvalla -tekstityypissä kirjaimet kirjoitetaan jokaiseen soluun ja sanojen välissä on vain yksi välilyönti. Tekstiä on edelleen vain joka toisella rivillä.

Nykyisin sokeat lapset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun tiheää harvalla -tekstityypillä painetuista kirjoista. Vain erityisistä syistä käytetään harvaa harvalla -tekstityyppiä. Aikuiset aloittavat pistekirjoituksen opiskelun harvaa harvalla -tekstityypillä ja saavutettuaan riittävän taidon siirtyvät tiheää harvalla -tekstityyppiin. Tavoitteena on lopulta pystyä lukemaan tiheää tiheällä tekstiä, jossa tyhjät rivit on poistettu tekstistä.

Tarkempaa tietoa pistekirjoituksen opiskelusta voi lukea

Pistekirjoitus-perusopetusikäisille

ja tällä sivustolla myöhemmin ilmestyvästä Pistekirjoituksen perusteet -julkaisusta.

Pistekirjoitusmateriaalit

Pistekirjoitusta opiskeleville on  aapisia ja muuta harjoitusmateriaalia. Niistä kerrotaan tarkemmin tällä sivustolla kohdassa julkaisut. Lisäksi opiskelun alkuvaiheessa tarvitaan erilaisia tuntoaistia harjaannuttavia materiaaleja ja yksilöllisiä harjoituksia. Pistekirjoituksen ohjaajat laativat materiaaleja opiskelijoilleen.

Kirjallisuutta pistekirjoituksella voi lainata Celiasta. Pistekirjojen lainaaminen edellyttää lukemisestettä.  Celian kokoelmissa on n. 7000 pistekirjaa. Vuosittain Celia tuottaa 120-160 uutta pistekirjaa. Celiasta voi myös lainata pistenuotteja.

Celia tuottaa oppikirjoista pistekirjaversioita: www.celianet.fi

Pistekirjoituslehtiä julkaisevat Näkövammaisten liitto ry, Suomen kuurosokeat ry ja Förbundet finlandssvenska synskadade r.f. Suurin osa lehdistä on painettu tiheällä pistekirjoituksella, mutta esimerkiksi Näkövammaisten liiton julkaisut Pistiäinen ja Naskali tehdään harvennetulla tekstityypillä.

Yritykset, yhdistykset ja yksityiset henkilöt voivat tilata pistekirjoitusaineistoa myös Taktiilista, Näkövammaisten liiton kirjapainosta. Se tuottaa erilaisia pistekirjoitusmateriaaleja.

www.taktiili.fi