Kansallinen pistekirjoitustesti

Yleistä

Pistekirjoituksen luku- ja kirjoitustaito ovat sokean henkilön lukutaidon perusta. Pistekirjoitustestin suorittanut osaa pistekirjoituksen perusteet ja hänellä on riittävät taidot eri alojen pistekirjoitusmerkkien ja merkintöjen opettelemiseen. Testi on tarkoitettu sekä näkövammaisille että näkeville näkövammaisten lasten ja aikuisten kanssa työtä tekeville, kuten kouluavustajille, näkövammaisten lasten opettajille ja erityisopettajille. Testi sopii myös näkövammaisten lasten vanhemmille ja muille pistekirjoituksesta kiinnostuneille. Testin edellyttämien taitojen omaksuminen ei vaadi pistekirjoituskurssin käymistä, mutta kurssi helpottaa taidon omaksumista.

Pistekirjoitustestin laatimisoikeus on Braille-neuvottelukunnan erikseen hyväksymällä testin järjestävällä ja todistuksen kirjoittavalla taholla. Pistekirjoitustestien malleja on tilattavissa Braille-neuvottelukunnalta braille@celia.fi.

Vaatimukset

Pistekirjoitustestiin kuuluu sekä lukutehtävä että kirjoitustehtävä. Osien suorittamiseen on aikaa yhteensä yksi tunti.

Lukutehtävässä on noin 800 merkkiä välilyönteineen. Tekstiä voidaan lukea joko silmin tai sormin. Lukutehtävä on normaalia tiheää pistekirjoitusta tulostettuna paperiarkin yhdelle puolelle. Lukutehtävä suoritetaan kirjoittamalla teksti tekstinkäsittelyohjelmalla tai tekstaten käsin.

Kirjoitustehtävässä on noin 700 merkkiä välilyönteineen. Kirjoitustehtävä voi olla normaalia mustakirjoitustekstiä, tekstiä tietokoneella tai vaihtoehtoisesti nauhalle saneltu teksti. Teksti kirjoitetaan pistekirjoituskoneella. Myös taulun ja naskalin käyttö on sallittu.

Testin suorittamiseksi on osattava pistekirjoituksella isot ja pienet kirjaimet, välimerkit ja numerot (päivämäärät, osoitteet, sähköpostiosoitteet, www-osoitteet ja puhelinnumerot).

Testissä osattavat pistekirjoitusmerkit (Braille-neuvottelukunnan hyväksymä luettelo):

aakkoset: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, å, ä, ö, numerot, pilkku, puolipiste, kaksoispiste, huutomerkki, kysymysmerkki, plusmerkki, yhtäläisyysmerkki, alkusulje, loppusulje, piste, yhdysmerkki, miinusmerkki, lainausmerkki, vinoviiva, prosentti, ät-merkki, isonkirjaimen merkki ja numeromerkki.

Suoritusvälineet

Suoritusvälineet ovat kynä, kumi ja pistekirjoituskone. Testin suorittamisessa voi käyttää apuvälineenä lukutelevisiota, ruudunsuurennosohjelmia, puhesynteesiä ja suurennuslaseja. Aakkoslaput tai pistenäyttö eivät ole sallittuja. Sallittuja apuvälineitä tarvitsevat ja/tai lukihäiriöiset suorittajat saavat 15 minuuttia lisäaikaa. Tehtävää tietokoneella suoritettaessa käytössä ei saa olla pistekirjoitusfonttia. Kuurosokea henkilö voi käyttää tarvitsemiaan apuvälineitä ja tulkkipalvelua, ei kuitenkaan pistenäyttöä. Hän saa kokeen suorittamiseen 1 tunnin lisäajan, eli koko kokeen suorittamiseen voi kulua yhteensä 2 tuntia.

Arvostelu

Sekä luku- että kirjoitusosion virheet pisteytetään yhden tai kahden pisteen virheiksi. Esim. kirjoitustehtävässä sanojen välistä unohtunut välilyönti on yhden virhepisteen arvoinen, kun taas puhelinnumerossa tai osoitteessa oleva virhe on kahden virhepisteen arvoinen. Lukutehtävässä pistekirjoitukseen liittymättömiä virheitä, kuten ylimääräisiä välilyöntejä, ei huomioida. Periaate on, että mikäli virhe aiheuttaa riskin informaation vääristymiseen, on kyseessä kahden virhepisteen arvoinen virhe, muulloin yhden pisteen virhe. Osiossa voi olla korkeintaan 10 virhepistettä kuitenkin siten, että koko testissä saa yhteensä olla korkeintaan 15 virhepistettä.

Todistus

Todistuksen malli on Braille-neuvottelukunnan hyväksymä. Todistus kirjoitetaan testin suorituspäivämäärälle, ja testin suoritusta edellyttävät laitokset voivat halutessaan asettaa testille voimassaoloajan. Todistuksen mallin voi tilata osoitteesta braille@celia.fi. Pistekirjoituskurssin laajuus on noin 1 opintoviikko.

Pistekirjoituskurssit ja oppimateriaali

Pistekirjoituskursseja järjestävät Näkövammaisten Keskusliitto ry, Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikka, Jyväskylän näkövammaisten koulu sekä Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Kuurosokeiden Toimintakeskus järjestää pistekirjoitusopetusta yksilöllisen ja pienryhmä -kuntoutuksen osana.

Näkövammaisten Keskusliitto ry:stä voi tilata kirjaa Pistele menemään! – oppimateriaali pistekirjoituksen opiskeluun.