Oppaita aikuisille

Lukemisen iloa

Anna-Liisa Hiltunen: Lukemisen iloa. Pistekirjoituksen lukutaito aikuisille. 1995. Uudistettu painos 2018. Keskuspuiston ammattiopisto.

 • Kirja on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joiden näkö on heikentynyt tai heikentymässä, niin että he hyötyvät pistekirjoituksen opettelusta äänen käytön tai suurennuksen rinnalle.
 • Kirjan avulla voi oppia alkeet uudenlaiseen lukemiseen, tuntoaistia käyttäen, joten kirja on tarkoitettu lukutaitoisille nuorille ja aikuisille pistekirjoituksen lukutaidon harjoitteluun.
 • Kirjassa opetetaan pistekirjoituksen aakkoset ja tavallisimmat välimerkit sekä esitellään lyhyesti numerot.
 • Kirjassa edetään tuntoaistilla helpoiten tunnistettavista kirjaimista (kuten A, K, U, L, V) ja niistä muodostettavista sanoista muihin kirjaimiin, lyhyisiin lauseisiin ja pieniin tarinoihin.
 • Kirjassa on erityisesti huomioitu molempien käsien harjoittelun tärkeys mm. ohjausviivojen ja tekstin jaottelun avulla.
 • Kirjaa on käytetty satojen opiskelijoiden pistekirjoituksen opettelussa Arlainstituutissa, sittemmin Keskuspuiston ammattiopistossa, sekä kursseilla ja yksilöllisessä ohjauksessa ympäri Suomen.

Kirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta braille@celia.fi. Tilauksessa on kerrottava tilaajan nimi ja osoite ja sekä haluttu määrä. Kirja on ilmainen.

Huomaa, että pistekirja on leveässä kansiossa eikä mahdu tavallisesta postiluukusta.
Näkevä ohjaaja voi tulostaa Lukemisen iloa -oppikirjan pdf-tiedostona. Pistekirjassa ei ole mustavalkoista tekstiä.

Alkupiste

Heli Viita-Louhio: Alkupiste. Pistekirjoituksen lukemisen alkeisoppikirja aikuisille ja nuorille. 2014. Suomen kuurosokeat ry.

 • Kirja on tarkoitettu aikuisille ja nuorille pistekirjoituksen alkeiden nopeahkoon opiskeluun. Se soveltuu myös suomea toisena kielenään (S2) opiskeleville.
 • Kirja sisältää pistekirjoitusta sekä saman tekstin painettuna tekstinä. Kirjan lopussa on ohjeita opettajalle.
 • Kirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta braille@celia.fi. Tilauksessa on kerrottava tilaajan nimi ja osoite ja sekä haluttu määrä.
 • Kirja on ilmainen.

Pistele menemään!

PISTELE MENEMÄÄN! – pistekirjoitusoppimateriaali. Näkövammaisten liitto.

 • Pistele menemään! -oppimateriaali on tarkoitettu itsenäiseen näön avulla tapahtuvaan opiskeluun.
 • Tavoitteena on oppia lukemaan pistekirjoituksella painettua tavanomaista tekstiä ja kirjoittamaan taululla ja pistimellä tai pistekirjoituskoneella.
 • Harjoitukset on laadittu aukeamittain: toisella sivulla pisteteksti ja toisella sama teksti mustavalkoisena.
 • Pistele menemään -materiaalin hinta on 35 euroa (sis. postituskulut).
 • Tilaukset: Anne Seger, anne.seger@nkl.fi tai puhelimitse 09 3960 4657.

Pistelukemistot

Pistelukemisto: Luonto, eläimet ja sää (2019)

Lukemisto sisältää eri lähteistä poimittuja luontoaiheisia lyhyitä asiatekstejä, tietovisan ja hiukan huumoria.

Lukemiston alkuosa on harvaa tekstiä harvalla rivivälillä ja loppupuolella tiheää harvalla -muodossa. Aivan lopussa on harjoitus, joka tukee siirtymistä täystiheään tekstiin.

Lukemistosta hyötyy pistelukija, joka tuntee kirjaimet ja tavallisimmat välimerkit, mutta ei saa vielä selvää täystiheästä pistekirjoitustekstistä.

Tämä luontoaiheinen lukemisto on Celia-kirjaston aineisto ja tarkoitettu henkilöille, joilla on Celia-kirjaston edellyttämä lukemiseste.

Maksuttoman lukemiston voi tilata Celianetistä omilla asiakastunnuksilla. Lukemisto sisältää yhden vihkon ja se toimitetaan postitse suoraan kotiin.

Celian asiakaspalvelu: ma-to klo 9.00-11.00 p. 0295 333 050, palvelut@celia.fi.

Pistelukemisto: Ruoka (2019)

Lukemisto sisältää eri lähteistä poimittuja ruoka-aiheisia lyhyitä asiatekstejä, tietovisan ja hiukan huumoria.

Lukemiston alkuosa on harvaa tekstiä harvalla rivivälillä ja loppupuolella tiheää harvalla -muodossa. Aivan lopussa on harjoitus, joka tukee siirtymistä täystiheään tekstiin.

Lukemistosta hyötyy pistelukija, joka tuntee kirjaimet ja tavallisimmat välimerkit, mutta ei saa vielä selvää täystiheästä pistekirjoitustekstistä.

Tämä Ruoka-aiheinen lukemisto on Celia-kirjaston aineisto ja tarkoitettu henkilöille, joilla on Celia-kirjaston edellyttämä lukemiseste.

Maksuttoman lukemiston voi tilata Celianetistä omilla asiakastunnuksilla. Lukemisto sisältää yhden vihkon ja se toimitetaan postitse suoraan kotiin.

Celian asiakaspalvelu: ma-to klo 9.00-11.00 p. 0295 333 050, palvelut@celia.fi

Pistelukemisto: Terveys, hyvinvointi ja urheilu (2019)

Lukemisto sisältää eri lähteistä poimittuja terveysaiheisia lyhyitä asiatekstejä, tietovisan ja hiukan huumoria.

Lukemiston alkuosa on harvaa tekstiä harvalla rivivälillä ja loppupuolella tiheää harvalla -muodossa. Aivan lopussa on harjoitus, joka tukee siirtymistä täystiheään tekstiin.

Lukemistosta hyötyy pistelukija, joka tuntee kirjaimet ja tavallisimmat välimerkit, mutta ei saa vielä selvää täystiheästä pistekirjoitustekstistä.

Tämä terveysaiheinen lukemisto on Celia-kirjaston aineisto ja tarkoitettu henkilöille, joilla on Celia-kirjaston edellyttämä lukemiseste.

Maksuttoman lukemiston voi tilata Celianetistä omilla asiakastunnuksilla. Lukemisto sisältää yhden vihkon ja se toimitetaan postitse suoraan kotiin.

Celian asiakaspalvelu: ma-to klo 9.00-11.00 p. 0295 333 050, palvelut@celia.fi

Pistelukemisto: Tiede 1 (Tiede-lehden artikkeleita vuodelta 2011). Harvaa harvalla

 • Pistekirjoitus on harvaa harvalla -muodossa.
 • Pistelukemiston voi tilata sähköpostitse osoitteesta braille@celia.fi. Tilauksessa on kerrottava tilaajan nimi ja osoite ja sekä haluttu määrä.
 • Teksti on ilmainen.

Pistelukemisto: Tiede 2 (Tiede-lehden artikkeleita vuodelta 2011). Tiheää harvalla

 • Pistekirjoitus on tiheää harvalla -muodossa.
 • Pistelukemiston voi tilata sähköpostitse osoitteesta braille@celia.fi. Tilauksessa on kerrottava tilaajan nimi ja osoite ja sekä haluttu määrä.
 • Teksti on ilmainen.

Goodfeel-pistenuotinnusohjelma

Käyttöohje

Riikka Hänninen ja Kaisa Kauppinen ovat laatineet ohjeen Goodfeel-pistenuotinnusohjelman käyttöön. Ohjeissa on kaksi osaa: toinen osa on näkövammaiselle käyttäjälle ja toinen osa näkevälle käyttäjälle. Alla ohjeista kolme eri versiota ladattavaksi. 1. versio on pistenäytön käyttäjille ja siinä on kappaleet eroteltu toisistaan tyhjin rivein. 2. versio on sama dokumentti Word-dokumenttina ilman tyhjiä rivejä ja 3. versio sama dokumentti pdf-muodossa.

1. Ohje Goodfeel-ohjelmiston käyttöön (Word-dokumentti, jossa on tyhjät rivit)
2. Ohje Goodfeel-ohjelmiston käyttöön (docx)
3. Ohje Goodfeel-ohjelmiston käyttöön (pdf)

Pistevirsikirja

Pistevirsikirja on tilattavissa Näkövammaisten liitosta. Lisätietoja Pistevirsikirjasta ja sen tilaamisesta NKL:n sivuila:
Pistevirsikirja